หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,899 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,548 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,891 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,080,064 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,136 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,786 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,349,008 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,959 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,762 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,311 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,534 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,627 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,589 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,076 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนบางขันวิทยาจัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าวย้อนยุค
โรงเรียนบางขันวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ
( จำนวน 3 รูป)

ผู้แทนโรงเรียนร่วมพิธีน้ำชาการกุศลมัสยิดดารุ้ลมู่ฮิบบีน หนองจอก (9/1/65)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป)

สื่อการสอน คลิปการสอนของคุณครูชาวต่างชาติ (MEP) หลักสูตร Mini English Program
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป)

ผู้แทนโรงเรียนเข้ากราบเยี่ยมอาการป่วยอิหม่าม โสพล จินดานารี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 2 รูป)

สื่อการสอน คลิปการสอนของคุณครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

สื่อการสอน คลิปการสอนของคุณครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

สื่อการสอน คลิปการสอนของคุณครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

สื่อการสอน คลิปการสอนของคุณครู ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 25
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

อบรมพัฒนาครูมุ่งสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 0 รูป)

รับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ป.1-ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 7ม.ค.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 56 รูป)

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 62 รูป)

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

เปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On site พร้อมตรวจ ATK ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 100% กลุ่มที่ 2
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

เปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On site พร้อมตรวจ ATK ผู้บริหาร ครูและนักเรียน 100% กลุ่มที่ 1
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป)

ประกาศโรงเรียนบำรุงวิทยา เลื่อนการเปิดเรียนจากวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นเปิดเรียนวันที่ 17 มกราคม 25
โรงเรียนบำรุงวิทยา
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/4785 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.