หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวะิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสุภญา สุพล
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายอนันท์ แวงวรรณ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,558,264 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,453,829 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,293,842 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,700,800 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,558,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,358,152 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,342,792 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,204,863 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,182,618 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,102,410 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,904,414 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,887,833 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,827,590 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,817,388 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

23 มี.ค. 61 ประเมินสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนวัดควนเมา
( จำนวน 5 รูป)

อบรมเชิงปฏิบัติการ .การสร้างสื่อแบบ Infographics
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 51 รูป)

ประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 22 มีนาคม 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 22 รูป)

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 14 รูป)

ทำบุญตักบาตรเดือนสี่ (บุญเผวส )
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 12 รูป)

การทดสอบสมรรคภาพทางกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 12 รูป)

ปัจฉิม ปี 61
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
( จำนวน 9 รูป)

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 18 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 59 รูป)

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนบ้านหนองแปก
( จำนวน 14 รูป)

พัฒนาหลักสูตร 2561
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 0 รูป)

ปัจฉิมนิเทศปี 2560
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
( จำนวน 9 รูป)

16 มีนาคม 2561: ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 44 รูป)

จัดกิจกรรมกีฬาประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 10 รูป)

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 8 รูป)

15 มีนาคม 2561 : ป.6-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 30 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560 โรงเรียนบ้านวาวี
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 22 รูป)

ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา สู่อาชีพ สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษา จัดโดยคณะกรรมการประส
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 11 รูป)

23 มี.ค.2561 ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 10 รูป)

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และกิจกรรม เปิดบ้านผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
( จำนวน 22 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2562 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th