หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,800 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,439,138 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,288,597 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,328 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,336 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,339,559 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,195,601 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,432 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,979 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,900,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,577 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรม Open House พิมายดำรง 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 7 รูป)

คณะครูเป็นวิทยากรโครงการกินกอดเล่นเล่า 22-23 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 20 รูป)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 20 รูป)

ปัจฉิม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 20 รูป)

ปัจฉิม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 5 รูป)

พิธีมอบเกียรติบัตรปฐมวัย ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 5 รูป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานที่อำเภอเ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมท
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครั้งท
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 29 มกราคม 2561นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วม ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

ชั้น ม.5/3 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ร่วมกันชมการแสดงผลงาน ของนายธนวัฒน์ กองแก้ว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือราษฎรไฟไหม้บ้าน วันที่ 25 มกราคม 2561
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2558 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th