หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
นางพัชทร พนมพริ้ง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,856 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,850 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,825 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,111 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,694 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,745 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,912 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,745 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,270 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,513 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,595 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,551 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,038 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การสุ่มตรวจ ATK ร้อยละ 10 กลุ่ม ก ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่10 มกราคม 2565
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป)

วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 19 รูป)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2564 “กีฬาสานสามัคคีสี่หมู่บ้านต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7”
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 46 รูป)

นิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ในงาน”นิทรรศการ Best Practice แลกเปลี่ยนเร
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันปีใหม่ เเละวันเด็ก
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 46 รูป)

บุญเกื้อร่วมใจช่วยเหลือภัยน้ำท่วม
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 17 รูป)

ขอขอบคุณ คุณอาภัสรา รสหอม ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มอบเจลล้างมือสูตรถนอมผิว จำนวน 400 หลอด เพื่
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 3 รูป)

17/12/64 ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ พร้อมด้วยรองฯภานุวัฒน์ บุตะมี ถวายพวงหรีดและปัจจัยในนามคณะครู/บุคลา
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 4 รูป)

ประกาศขยายเาลาเกรียนออนไลน์
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 1 รูป)

17/12/64 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งภาระงานของสถานศึกษา และที่ประชุมกำห
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 15 รูป)

10/12/64 คณะครูสายชั้น ป.1-3 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระดับ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 10 รูป)

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 13 รูป)

ประเมินและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 13 รูป)

ด็กดีศรีดงใหญ่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงควา
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 0 รูป)

ยินดีต้อนรับ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลเกียรติบัตร การสอนออนไลน์ ดีเด่น ประจำสัปดาห์ การประกวดยอดผู้เข้าชมคลิปการสอ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 0 รูป)

พิธีมอบสาส์นตราตั้ง และมอบเกียรติบัตรโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป)

หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 0 รูป)

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนบางขันวิทยาจัดกิจกรรมออกปากเก็บข้าวย้อนยุค
โรงเรียนบางขันวิทยา
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ
( จำนวน 3 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/4785 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.