หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,887 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,547 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,875 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,936 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,130 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,765 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,822 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,944 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,756 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,527 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,615 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,575 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,069 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

Safety_first #ปลอดภัยไว้ก่อน สุ่มตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ผู้ปกครองกลับจากต่างจังหวัดช่วงเทศ
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 31 รูป)

ผอ.เอกภักดิ์ วังคะพันธ์ นำคณะครูรับพรปีใหม่ 2565 ากท่านพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 10 รูป)

ขอขอบคุณทีมงาน ศ.ขุขันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
( จำนวน 5 รูป)

ประชุมครูสายชั้นอนุบาลและพนักงานอาคารสถานที่
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 9 รูป)

ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 8 รูป)

กิจกรรมการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ online
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 12 รูป)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 6 รูป)

จัดเตรียมห้อง School Isulation
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 6 รูป)

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 65 รูปแบบออนไลน์
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 17 รูป)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 6 รูป)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 11 รูป)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 8 รูป)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รักษาการศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วยนายสันติภัทร โคจี
โรงเรียนบางขันวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 พิธีลงนามความร่วมมือ MOA กับ มทร.ศรีวิชัย
โรงเรียนบางขันวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ประกาศ การตรวจ ATK ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 256
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป)

ประกาศโรงเรียนเทพศริรินทร์ฯ ปทุมธานี เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนการสอนรูปแบบ onsite เป็นวันที่ 24 มกรา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอขยายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
( จำนวน 9 รูป)

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 29 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/4785 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.