หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,517 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,323 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,226,272 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,891 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,513,079 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,338,075 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,350 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,494 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,994 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,682 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,873,192 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,375 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,093 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,784,653 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเทพราช
( จำนวน 8 รูป)

วีดิทัศน์การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีกศ.60
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 0 รูป)

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 59 รูป)

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าสมพรปณิธาน 14 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 24 รูป)

ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 13 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 20 รูป)

ค่ายคณิตศาสตร์ 10-11 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 40 รูป)

โลกวิชาการคลองลานวิทยา 8 ก.พ.2561
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 45 รูป)

กีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่าย
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว
( จำนวน 1 รูป)

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ.๖๑
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลานักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
( จำนวน 13 รูป)

ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์
( จำนวน 16 รูป)

โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ได้รับเกียรตินำวงโปงลางเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์
( จำนวน 27 รูป)

อ.สมหมาย กะลาศรี เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 14 รูป)

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

สอบการอ่านการเขียน PISA ม.1-3 23 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป)

ทัศนศึกษา ม.ต้น ณ บึงบอระเพ็ด 18 - 20 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 ก.พ.2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 20 รูป)

ทัศนศึกษา ค่าย ชกท. ณ ดอยขุนตาล 18 - 20 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 14 รูป)

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 18 - 19 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 15 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2522 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th