หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,599,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,536,163 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,348,186 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,738,495 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,609,530 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,384,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,376,840 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,267,540 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,205,368 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,134,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,939,066 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,060 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,874,193 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,846,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,835,390 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานวิชาการ..เปิดรั้วโรงเรียนหินโงมพิทยาคม
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

ต้อนรับ..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21..
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

ส่งครูย้าย
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 50 รูป)

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐ และการใช้งาน Logbook Teacher
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 13 รูป)

พิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 24 รูป)

นักเรียนรับใบวุฒิบัตรและระเบียนผลการเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
( จำนวน 9 รูป)

การประชุมชี้แจงและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 7 รูป)

พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
( จำนวน 13 รูป)

ภาพบรรยากาศรับสมัครนักเรียน 2561
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
( จำนวน 15 รูป)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมรับวุฒิบัติบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
( จำนวน 14 รูป)

กิจกรรมอำลาสถาบันและวันลูกรัก 20 มี.น 61
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
( จำนวน 20 รูป)

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 อำลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 23 รูป)

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
( จำนวน 15 รูป)

งานกิจกรรมเปิดบ้านวิชากสร Open House
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
( จำนวน 15 รูป)

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านลึกลับ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นักเรียนชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
( จำนวน 17 รูป)


โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
( จำนวน 25 รูป)

กิจกรรมอำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยแบบ Project Approach : 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 51 รูป)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 9 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th