หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,338,182 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,055,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,025,963 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,531,153 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,355,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,037 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,151,778 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,084,928 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,929,171 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,917,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,810,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,789,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,768,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,738,880 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,131 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เครือข่ายอำเภอชัยบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 5 รูป)

คุณครูธนากร คงช่วย เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมโครงการประชุมแกนนำ ครู นักเรียน สุราษฎร์ธานี ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด นำสู่กระบวนการบำบัดรัก
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป)

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 33 รูป)

ศีลาฯ มุทิตา กษิณาลัย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 46 รูป)

กิจกรรมเลือกตั้งคระกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 10 รูป)

ร่วมพิธีประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 34 รูป)

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านควนสระ
( จำนวน 13 รูป)

ร้อยดวงใจ มุฑิตาจิต ครูอุดมลักษณ์ มอโท
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป)

อบรมครูแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป)

อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป)

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป)

วางดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ตัวแทน สพม.30 เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฮียงเหนือปีการศึกษา2560
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 50 รูป)

นิทรรศการศิลปะ-ดนตรี ณ ถนนคนเดินชุมแพ
โรงเรียนชุมแพวิทยายน
( จำนวน 50 รูป)

การประเมินโรงเรียนสุจริต เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 5 รูป)

งานเกษียณอยุราชการ ท่านผู้อำนวยการ อุดม ถุงทรัพย์และครูสันติวรรณ ธัญญวิกัย โรงเรียนวัดด่าน
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 94 รูป)

งานเกษียณ จ.นครนายก
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 89 รูป)

งานเกษียณอยุราชการ ท่านผู้อำนวยการ อุดม ถุงทรัพย์และครูสันติวรรณ ธัญญวิกัย ณ ภัตตาคาร กวนอา
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 23 รูป)

กีฬาสี โรงเรียนวัดด่าน ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 133 รูป)

ปิดเทอมนี้...สนใจเรียนกีฬา (มวยไทย/ฟุตซอล/ฟุตบอล)
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 0 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2351 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th