หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
สพป.น่าน เขต 2
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
สพป.กาญจนบุรี เขต 8
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหัวคำ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนโรงเรียนวัดไชยธารา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนอรุณเมธา
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเปลือย
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสาวพรพรรณ อาชาวิเชียร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางจิรพร สีอ่อน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางศุภดา อินปิกกา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางน้ำเพชร เพ็ชรภู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมหอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รวมไทยพัฒนา 1    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,102,290 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,720,376 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,494,116 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,842,675 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,716,295 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,491,001 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,418,574 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,393,685 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,251,170 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,224,694 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,014,287 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,970,557 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,961,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,948,373 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,903,604 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมกีฬาสี (นาโพธิ์เกมส์) ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 36 รูป)

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 28 รูป)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 30 รูป)

วันที่ 17 ก.ค.61 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 15 รูป)

เยาวสตรีดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
( จำนวน 0 รูป)

โครงการค่ายวิชาการกิจกรรม ค่ายหรรษาภาษาจีน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคคากรทางการศึกษา อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ครั้งที่ ๑
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทัพยากรธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 10 รูป)

พิธิปลูป่า บวชป่าชุมชน เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าชุมชน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

ค่ายวิชาการ STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 5 รูป)

กิจกรรมป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 67 รูป)

คณะกรรมการมาติดตามและประเมินผลชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 59 รูป)

ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
( จำนวน 0 รูป)

โครงการสายธารแห่งน้ำใจ สายใยHQU2 ครั้งที่ 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
( จำนวน 17 รูป)

โครงการสามพร้าววิทยาเพื่อรักในวัยใสป้องกันภัยในวัยเรียน
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป)

11-13 ก.ค. 61 มหกรรมกีฬาประชาชน ระดับอำเภอ
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 17 รูป)

การประชุมพัฒนาความร่วมมือสถานศึกษา เพื่อพัฒนารถรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2701 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th