หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,609,079 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,125,241 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,784,068 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,167,808 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,730,031 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,531,052 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,430,318 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,343,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,340,354 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,331,920 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,089,392 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,931,873 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,823,907 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,810,512 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของ สพม.40 ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป)

14-15 พฤษภาคม 2563 อบรมการใช้App ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้คณะครู
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป)

อบรมออนไลน์ เรื่อง สื่อช่วยครูสอนออนไลน์ (AKSORN ON-LEARN)
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 14 รูป)

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 14 รูป)

ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันและแนวทางการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 0 รูป)

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 20 รูป)

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 0 รูป)

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 15 รูป)

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
( จำนวน 12 รูป)

นักเรียนรับทุนการศึกษา ตามโครงการนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 12 รูป)

มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนคลองสำโรง
( จำนวน 10 รูป)

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนคลองสำโรง
( จำนวน 0 รูป)

ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 0 รูป)

ประมวลกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
( จำนวน 0 รูป)

มอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
( จำนวน 9 รูป)

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป)

การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) การรับของช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ การแพ
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
( จำนวน 39 รูป)

ผู้อำนวยการและคณะครูได้ออกเยี่ยม ติดตามการเรียนออนไลน์พร้อมรับส่งแฟ้มงานของนักเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป)

ขอขอบคุณคณะทำงาน ICT
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 6 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3760 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th