หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,746 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,439,061 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,288,472 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,289 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,299 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,339,192 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,195,291 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,405 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,920 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,899,959 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,964 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,469 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,563 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

จัดทำสรุปรายงาน SAR ระดับประถมวัย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จาก ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป)

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลร่วมกับวัดอรัญวิเวก จัดกิจกรรมในโครงการ "ขยะแลกบุญ" ในวันที่ 28 ก.พ.2561
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 25 รูป)

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีไลรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 1 รูป)

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 13 รูป)

รับมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรราการสะเต็มศึกษาร
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 15 รูป)

รับมอบเกียรติโครงการการหมุนเสริมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพจังหวัดนครราชสีมา ก้าวต่อไป
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 17 รูป)

โล่เกียรติคุณ “โรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(บำรุงต้นกล้า)” โครงการการหมุนเสริมก
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 18 รูป)

วันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 14 รูป)

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรม Open House พิมายดำรง 6 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 7 รูป)

คณะครูเป็นวิทยากรโครงการกินกอดเล่นเล่า 22-23 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 19 รูป)

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 20 รูป)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 20 รูป)

ปัจฉิม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 20 รูป)

ปัจฉิม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 5 รูป)

พิธีมอบเกียรติบัตรปฐมวัย ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 5 รูป)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( จำนวน 5 รูป)

การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2558 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th