หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,505 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,803 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,663 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,918 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,882 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,299 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,890 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,434 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,252 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

๒-๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ทัศนศึกษาฟาร์มช้างเผือก ชั้น.ม ๑
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 14-15 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมศาสตร์พระราชา ณหอประชุมเทศบาลท่าตูม 13 กันยายน2560
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1-2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านตะโนน
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

Symposium กทม.
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ พัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 23 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม วันไหว้ครู
โรงเรียนวังวิเศษ
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตกรรมครั้งท
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

สอบดาวเด่นวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบำรุงวิทยา
( จำนวน 78 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมการแข่งขัน Crossword Games และ A-Math ในระดับชั้น ป.5-6
โรงเรียนบำรุงวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการแบ่งฝันปันรัก ม.1/3
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลงกาย ( กีฬามวลชน 4.0 Sport of all 4.0)
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2323 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th