หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,219 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,152 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,860 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,765 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,322 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,970 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,118 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,336 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,262 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,473 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,264 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,030 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,825 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สอบการอ่านการเขียน PISA ม.1-3 23 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา ม.ต้น ณ บึงบอระเพ็ด 18 - 20 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 ก.พ.2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา ค่าย ชกท. ณ ดอยขุนตาล 18 - 20 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 18 - 19 ม.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

Happy Valentine's Day Anuban Songkhla School 14 Febuary
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 12 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติ จ.ปทุมธานี 12 - 13 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมออกกำลังกายลดพุงร่วมใกับชุมชน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ประกวดสวดมนต์สรภัญญะระดับจังหวัด (9 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ดนตรี ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้โรงเรียน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้บริหารและตัวแทนครูกลุ่มพระสมุทรเจดีย์เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "สัตบงกชนิทรรศ 2560" ในวันที่ 9 ก.พ.2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือครั้งที่ 2
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ ระดับชาติ
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/2520 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th