หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,171 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,361 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,651 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,185 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,812 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,634 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,160 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,949 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,597 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,882 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,900 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,596 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,557 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,889 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,675 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

7 ต.ค.63 แนะนำท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

6 ต.ค.63 ยินดีต้อนรับท่าน รองผอ. ปริญญา แทวแดง รร.วัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 63 รูป / ดู ครั้ง )

5 ต.ค. 63 อบรมโครงการป้องกันและกำจัดเหาสำหรับเด็กหญิงวัยเรียน
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

5 ต.ค.63 แนะนำบุคลากรใหม่ โรงเรียนวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

เก็บขยะชิ้นใหญ่ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

แจกอาหารเสริมนม
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

การเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนรักษาราชวิตร
โรงเรียนรักษาราชวิตร
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

3 ต.ค.63 โครงการอบรม”ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ”
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ผลิตงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผลิตของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทำบุญถวายสังฆทานในวันพระ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมปฎิบัติการ IFTE ยกระดับคุณภาพผู้เรียน O-NET ม.6 ปี2563
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

นายอาวุธ ทัศนา ผอ.รร.บ้านลาดวิทยาเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Tale Conferenceเพื่อชี้แนวทางนโยบาย
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การมอบเกียรติบัตรการทดสอบ (TEDET) การสอบประเมินในโครงการประเมินและพัมนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์แ
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนจิปิภพพิทยาจัดกิจกรรมวันรักษ์ไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีรับมอบเกียรติบัตรวันครู "ครูดีศรี ซับใหญ่" ประจำปี 2564
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับการนิเทศน์ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

29 ก.ย.63 งานกตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ (ครูประทุม เทียมเมือง)
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

26 ก.ย.63 นร.มัธยมอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/4212 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th