หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสุธีนุช เพ็ชรรัตน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวจรัญญา เรืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวศุภมาส ชะโน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอรัญญา พุฒทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ คำงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสะมะแอ สาและ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,242,186 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,995,156 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,641,363 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,539,608 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,382,435 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,259,126 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,062,710 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,016,558 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,876,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,814,511 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,645,087 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,589,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,557,225 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,533,339 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สถานที่จัดแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสพป.สระบุรี เขต ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ –
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา"
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดป่าไผ่
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

แข่งวิชาการระดับสหวิทยศึกษาผาเสด็จ
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่ Naganuma Central Agricultural Experiment Station , yuni Garden และร่วมกิจกร
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านโป่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ “SMK SMART STUDENT”
โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านโป่ง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตร นักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตกรรม รอบเอกชน
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 79 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day camp ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ก่อนเสนอแต่งตั้งครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีก
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดอาคารลานเพลิน
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 (7 ตุลาคม 2562)
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
( จำนวน 55 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่ Sensoji (Asakusa Kannon Temple) , Miraikan พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการใช้งานโปรแกรม GSP
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/3443 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th