หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,606 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,857,712 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,838 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,670 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,429 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,211 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,933 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,660 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,210 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,160 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,631 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,542 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,033 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,081 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

29 กรกฎาคม วันภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

PLC.ช.น.พ.
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล จาก สพม.15
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาชน
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 57 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอ
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายพระพร
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้ง ประธานนักเรียน 2563
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู 2563
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการสำหรับการแพลตฟอร์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Digital Ed
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการการขับเคลื่อนการป้องกัน ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนใน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/3859 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th