หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
นางสุปรียา กัตตะโร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,153 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,890 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,953 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,915,098 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,462 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,557 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,461,087 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,322 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,675 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,683 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,685 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,017,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,340 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,717 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ศน.จากสพม.12 เข้ามานิเทศ ติดตาม วันที่ 4 ก.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 105 รูป / ดู ครั้ง )

คุณหมอจาก รพ.สต.ระเริง เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลทางการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ SGS วันที่ 7 ก.ย 2561
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ ที่เทศบาลนครภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้บริหารและครูโรงเรียนโคคกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้ารับการอบรมการดำเนินการทางว
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 8 กันยายน 2561 คณะครู เข้าร่วมการอบรมการออกแบบและเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อการประกั
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 61
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 8 กันยายน 2561 คณะครูผู้ดูแลงานห้องสมุด เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุรสมพร พุกไพร
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการและออกแบบการสร้างเครื่องบินพลังยาง
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

MEP Science Camp 2018, 5th-7th September 2018 at Suranaree University of Technology
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 74 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงแก่เด็กและเยาวชน
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

รับเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-Net คะแนนรวมสูงกว่าระดับชาติ
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการวัดผลและประเมินผลเด็กพิเศษเรียนรวม
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค 4.0 สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2806 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th