หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,219 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,153 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,863 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,765 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,323 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,971 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,120 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,336 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,263 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,473 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,264 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,030 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,826 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพเข้าค่ายลูกเสือป.1-ป.2 ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนด่านขุนทด
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััเข้าค่าย กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 133 รูป / ดู ครั้ง )

มอบของขวัญวันเกิดครูชิษณุพงศ์ พิมพ์หาญ 11 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

รพ.สต.ตำบลนาเดื่อ ออกตรวจสุขภาพฟันนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช
โรงเรียนวัดเทพราช
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเทพราช
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

วีดิทัศน์การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีกศ.60
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าสมพรปณิธาน 14 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 13 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายคณิตศาสตร์ 10-11 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

โลกวิชาการคลองลานวิทยา 8 ก.พ.2561
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่าย
โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ.๖๑
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักศึกษาฝึกประสบการณ์อำลานักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ได้รับเกียรตินำวงโปงลางเปิดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนื
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

อ.สมหมาย กะลาศรี เยี่ยมชมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2520 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th