หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,643 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,858,022 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,950 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,732 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,450 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,241 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,961 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,716 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,270 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,201 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,663 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,582 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,061 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,097 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

1 ส.ค.2563 โควิดก็ปฏิบัติตามมาตรการ การเรียน การสอนก็เข้มข้น เติมเต็มทักษะอาชีพให้กับนักเรียน "ลดเ
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

30 ก.ค.2563 รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจราชการกรณีปกติ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศฯ โดย ศึกษา
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

29 ก.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมงานขาวดำ ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศฯ
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

24 ก.ค.2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศฯ
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

23 ก.ค.2563 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งประธาน กรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลคี
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ ณทรีธารา รีสอร์ท วันที่ 1 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

สมเด็จพระสังฆราช ประทานทุนการศึกษา ณ วัดพระยาญาติ วันที่ 30 ก.ค. 63
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว
โรงเรียนคลองใหม่
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการป้องกันเอดส์และอนามัยวัยเจริญพันธุ์ 5 ส.ค.63
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

630805 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชสดและรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และพ่นหมอกควัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสถานที่สำหรับการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันไหว้ครู 2563
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปลูกป่าตามรอยครูฟื้นฟูป่าวายุภักษ์
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/3859 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th