หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,707 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,446 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,107 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,964 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,911 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,936 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,629 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,563 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,668 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,318 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,236 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าปัญหายาเสพติด
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมชั้นเรียนเปิดเทอม
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 22/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การเรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

จับสลาก ม.1
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ภูมิคุ้มกัน ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 22 พ.ค.61 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการพาดี ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบ้านสู่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (โครงการบูรณาการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education ปี 2561
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 พ.ค. 2561 การแข่งขันกีฬาวังน้อยจูเนียร์ ครั้งที่ 1
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลลำตาเสามาพ่นยาป้องกันยุงลาย
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

ฃมรมคนรักในหลวง จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความยินดี ผอ.ปราณี ลายเสือ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.รร.มัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายวิชาการ ม.1
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th