หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นายสมชาย พฤษสุภี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,336,528 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,177,808 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,867,645 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,067,030 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,929,526 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,693,256 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,626,842 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,129 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,434,139 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,352,615 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,227,582 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,226,006 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,197,107 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,164,666 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,140,150 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันประดู่แดงคืนถิ่น
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตต
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

วันเด็ก
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ ม.1 - ม.3 บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการบูรณาการหน่วยเพื่อนเคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันเด็กแห่งชาติ ปี2562
โรงเรียนบ้านคำพอก1
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่วชาติ ปี 2562
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
( จำนวน 61 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนคนเก่งเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข ป.1 – ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันด
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา น้องอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วันครู วันที่ 14 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม Merry Christmas Day
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมงานกีฬาสีและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปีที่ 14/2561 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภูมิภา
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กที่ อบต. เขาชนกัน 12 ม.ค. 62
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 ม.ค.62
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/2986 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th