หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคลอง
สพป.หนองคาย เขต 1
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุรัชฎา มณีทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : แนะแนว
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาววรางคณา พิมพากุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายบดินทร์ สุขแพทย์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์
ตำหแน่ง : ครูคลังสมอง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,858,601 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,843,177 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,416,572 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,872,955 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,618,790 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,235,297 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,229,958 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,115,236 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,110,173 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,848,719 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,740,326 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,379 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,661,569 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,657,368 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม 2562)
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กรีฑาและกีฬากลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีผลการเรียนสุ่มเสี่ยง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานน้ำชาโรงเรียนนูรุดดีน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายพักแรมลููกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 52 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.2563 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2563 กิจกรรมนาฏศิลป์ กับท่าบริหารร่างกาย
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2563 มอบเกียรติบัตรกีฬามวลปล้ำ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 7 ก.พ. 2563 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.3
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันที่ 4 ก.พ. 63 วันสถาปนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาภาคกลางคืน
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนทุ่งสงวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้อ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายลูกเสือ 2563
โรงเรียนโชติกาญจน์
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

จัดบูธ Big C
โรงเรียนโชติกาญจน์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

วิชาการ 20 มกราคม 2563
โรงเรียนโชติกาญจน์
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/3668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th