หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
นายมนู สิงจังหรีด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางกนกพร บุญญะบุญญา
ตำหแน่ง : ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่ม : กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางสุวภัทร สังข์สม
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
กลุ่ม : ชั้นป.5
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,067,301 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,671,179 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,449,364 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,808,369 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,685,613 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,462,323 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,166 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,365,558 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,236,807 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,197,745 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,936,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,932,975 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,921,207 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,874,221 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ให้ความรู้เรื่องกฏหมาย
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 52 รูป / ดู ครั้ง )

รับการนิเทศจาก สพม.39
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม "จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศติดตามการดำเินนการโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา "รู้ทันไม่พนันบอล"
โรงเรียนดงตาลวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน
โรงเรียนดงตาลวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

แนะแนวโครงการผู้ก่อการดี 14 มิ.ย.2561
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู โรงเรยนแคมป์สนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 84 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย.61)
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 157 รูป / ดู ครั้ง )

พระครูปทุมวัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดกร่าง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 ม.ย.61 โครงการเผยแผ่ธรรมะ โดยคณะพระธรรมฑูตจากอำเภอนครชัยศรี
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครงาน
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th