หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,219 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,152 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,859 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,765 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,320 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,969 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,118 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,336 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,261 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,473 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,264 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,030 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,823 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข"
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบทุนเครื่องแบบชุดลูกเสือ
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบำรุงวิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญวันพระ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

14 ก.พ.2561 พิธีมอบเกียรติบัตร ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

14 ก.พ. 2561ตรวจสารเสพติด
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือและเนตรนารี
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

13 ก.พ. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอนภาษาจีน
โรงเรียนวัดสลักเหนือ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพเข้าค่ายลูกเสือป.3 ณ วัดดอนพต
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2520 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th