หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,710 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,448 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,110 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,975 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,912 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,943 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,630 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,574 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,669 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,325 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,036 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,237 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ร่วมกับ อ.บ.ต.หินโงม ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีทำบุญโรงเรียน 2561
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 76 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพการเลือกตั้งประธานโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดหนองคาย ได้ให้ความครูครู-นักเรียน
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 92 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พ.ค.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันสถาปนายุวกาชาดไทย
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับครูวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการกีฬาภาคฤดูร้อน
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) เดินทางไปส่งท่านรองปาริชาติ ยุระพันธ์ ย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนว
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ท่านรองปาริชาติ ยุระพันธ์ กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู2500)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

21 พ.ค. 61 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

21 พ.ค. 61 ผอ.จงจิตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการเเข่งขันบรรยายธรรม
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสานสัมพันธ์โดยทหารบกสังกัด ส.พัน ๒๑ ทภ.๑ (๒๒ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

การหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง2561
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจัดอบรมนักเรียนแกนนำพอเพียง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

๋ีJutamas
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th