หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวณัฐธยาน์ วิทยาสุนทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม ฟักช้าง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางสาวแสงรวี แสงสม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,139,515 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,807,132 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,382,116 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,165,740 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,314,123 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,189,268 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,980,522 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,930,031 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,760,020 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,700,267 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,615,051 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,495,200 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,490,321 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,459,968 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นิเทศการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจฯ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกประธานนักเรียน 2562
โรงเรียนวังมะเดื่อ
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

อาสาสมัครจากประเทศแคนาดา
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ภายในโรงเรียนวุฒิวิทยา2 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค 62
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

แห่เทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.1
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปรำจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) โรงเรียนวุฒิวิทยาและโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 วันที่
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้ารับทุนกับพระครูประทีปธรรมารักษ์ เจ้าอาวาสวัดปทีปพลีผล
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 จุดประกายความความคิด เสริมสร้างจินตนาการ ณ อิมแพ็ค เมืองท
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 54 รูป / ดู ครั้ง )

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/3360 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th