หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุตจรี พรหมพา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,124 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,707 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,793 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,914,983 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,508 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,460,998 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,297 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,612 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,596 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,627 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,597 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,016,987 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,244 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,677 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

คาราวานวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา 2561
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ึ7 ก.ย. 61 เปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนวัดท่าเรือ
( จำนวน 55 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโรงเรียนร่วมกับชุมชน "มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 115 ปีของดีเมืองชุมแสง" ณ สน
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมเชิงปฎิบ้ติการสร้างผู้นำเครือข่ายเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 12 ก.ย.61 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 172 รูป / ดู ครั้ง )

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดงานมหกรรมการเรียนรู้สู่ยุค ๔.๐ “Smart Learning for Education ๔.๐"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จัดกิจกรรม English one day camp // วันที่ 11 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

แสงเทียส่องประเทือง อำเภอเมืองสุโขทัย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

จกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ วันที่ 12 ก.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 5-7 ก.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ศน.จากสพม.12 เข้ามานิเทศ ติดตาม วันที่ 4 ก.ย.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2806 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th