หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นายสมชาย พฤษสุภี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,336,537 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,177,812 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,867,647 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,067,030 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,929,531 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,693,258 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,626,846 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,130 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,434,142 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,352,615 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,227,585 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,226,009 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,197,108 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,164,672 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,140,153 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมออมทรัพย์รับโชค ของโรงเรียนธนาคารบ้านดงซ่อม แจกกระปุกออมสินกุ๊กไก่ ให้แก่ทุกคน ที่ฝากเงิน ตั้
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (03/01/62)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านยางกระจับ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 42 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนหัสดีศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะคุณครูโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ร่วมงานศพคุณยายของคุณครูอดิศักดิ์ ผสมบุญ วันที่ 3 ม.ค.2562
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคารม่
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
( จำนวน 69 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาภาย ประจำปีการศึกษา 61
โรงเรียนหัสดีศึกษา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10-12 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

คณะคุณครูโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ร่วมงานศพปู่ของคุณครูจารึก สุทิน วันที่ 11 ม.ค.2561
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ อบต.เทพราช วันที่ 11 ม.ค.2562
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างว
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาภายในปี 2561
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันทักษะงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ (ภาคใต้) 2561
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/2986 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th