หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,601,988 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,509 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,349,822 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,702 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,252 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,561 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,406 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,282 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,522 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,758 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,063 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,830 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,288 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กีฬาสี ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตาจิต ครูจุฬาภรณ์ นันทเมธีธิปพงษ์ และครูกอบแก้ว สดโพธิ์ 30 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มจตุบูรพา ณ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 18 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา 7 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

น้ำดื่มสวิต มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 22 ทุน
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 15 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะครูก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ในช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ กองบิน 46 วันที่ 21 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

งานเลี้ยงปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 60
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม วันมาฆะบูชา ประจำปี 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปลูกข้าวนา ณ โรงเรียนวัดนาหมอศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดศรีรัตนาราม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

บวชสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th