หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายประดิษฐ์ พาครุฑ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.1
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาววณิชยา ใจเร็ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,381,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,149,590 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,091,568 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,573,891 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,398,638 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,298,112 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,198,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,110,938 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,999,432 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,964,043 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,829,512 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,794,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,758,588 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,712,959 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรรางวัล วันลอยกระทง ประจำปี 2560
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 42 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education EBE)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 189 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 95 รูป / ดู ครั้ง )

บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ระดับภาค ประกวดแต่งกลอนกาพย์ยานี 11
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

ห้างโลตัสมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน ขอขอบคุณครับ
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสีภายใน โรงเรียนหนองเหล็กราษฎ์วิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณ นายบุณหนา แผ่นทอง
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ นายทวีวุฒิ จงพูนศรี
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี2560
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "ร่มไทรเกมส์ ครั้งที่ 19" ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดกิจกรรมอบรบ PLC คณะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนไทรงามพิทยาคมได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประเทือง ราชา และนายสำเนียง สารกุล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประเทือง ราชา และนายสำเนียง สารกุล วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสวดโอ้เอ้วิหารรราย
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th