หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแก้งซาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนยางโกลนวิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนนาบัววิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นางพิศมัย จวงสอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
น.ส.อารี สวัสดิภักดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายชัชชัย สุขโสภณ
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายธวัชชัย จำปาวะดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวจุฑามาศ ช้างคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกมน    จ.เพชรบูรณ์
นางวันเพ็ญ กันทวัง
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระประถมศึกษา
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,693,575 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,857,701 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,151,761 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,409,616 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,824,408 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,658,193 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,563,912 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,559,620 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,558,168 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,383,489 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,307,121 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,114,615 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,975,498 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,937,010 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,838,066 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการ ตระหนัก รู้ทัน ป้องกันพิษสุนัขบ้า
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท มานิเทศ
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจสุขภาพ ช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันไหว้ครู
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในนักเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 การ
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)ได้รับความอนุเคราะห์จากกองสารธารณะสุขเทศบาลตำบลบางพลับมาดำเนิ
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

วันไห้วครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ใต้ถุนอาคารเรียนประชารัฐ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนบ้านตาดกลอย
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2563
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าพรรษา 2563
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการตรวจสุขภาพคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
โรงเรียนศรีราชา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
( จำนวน 67 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร มอบทุนการกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในภาวะที่ยากลำบาก
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/3859 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th