หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุตจรี พรหมพา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,123 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,701 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,790 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,914,980 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,358 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,460,995 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,294 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,607 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,596 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,623 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,595 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,016,984 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,676 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมความรู้เรื่องภัยยาเสพติด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ อำเภอซับใหญ่
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษา
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 อำเภอนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

11 ก.ย.61 วิชาการกลุ่มเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดท่าเรือ
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและผู้ปกครองนักเรียน 12ก.ย.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

ASEAN DAY วันอาเซียนเดย์
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26-6-61
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 47 รูป / ดู ครั้ง )

เจ้าหน้าที่ รพ.ตรัง ตรวจสุขภาพฟัน ประจำปีการ 2561
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 -21-6-61
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
( จำนวน 70 รูป / ดู ครั้ง )

รับการตรวจติดตามและพิจารณาเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์บุญส่ง ริจิเรข
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารและคณะครูร่วมรับรางวัล Best Practice
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ลงนามถวายพระพร 12/8/61
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินภายในสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2806 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th