หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,163 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,341 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,639 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,150 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,726 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,607 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,147 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,910 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,583 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,833 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,876 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,593 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,548 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,664 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประเมินครูผู้ช่วยของครูอโนทัย พวงมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

1 ธ.ค. 63 แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอบ ภาคเรียน 2 /2563
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

28 พ.ย.63 ด.ญ.ณัฐณิชา แม้นรัตน์ ประกวดร้องเพลงงานสืบสานวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

27 พ.ย. 63 อบรมการเตรียมความพร้อมประเมินภายใน
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เป็นวิทยากรสร้างเครือข่ายสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในรูปแบบระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2564 แล้วมาเป็นลูกแม่รำเพยด้วยกันนะคะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงทุนการศึกษาพรัอมเกียรติบัตร เริ่มวันจันทร์ที่ 25-29 ม.ค 64 (
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกตาบารู ครั้งที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

คณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีการรับต
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียนออนไลน์ดีเยี่ยมในโครงการ"ห้องเรียนยุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ เด็กดีท.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชน "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 5 ปี 2564
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการยาเสพติด โดยกองบิน 7
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ได้รับรางวัลระดับ "ยอดเยี่ยม" การประกวดวีดีโอคลิป การจัดกิจกรรมส่ง
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงเรียนมหิศราธิบดี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

Big Cleaning Day
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/4212 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th