หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวณัฐธยาน์ วิทยาสุนทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม ฟักช้าง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางสาวแสงรวี แสงสม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,139,512 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,807,122 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,382,104 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,165,716 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,314,118 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,189,262 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,980,516 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,930,026 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,760,010 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,700,258 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,615,051 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,495,194 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,490,313 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,459,964 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ขอขอบพระคุณสวนสหพันธ์ ที่นำยางรถยนต์มาให้กับทางโรงเรี
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวปรารถนา ขำประเสริฐ และนางสาวนลินพร ปัญจะ ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เข้าร่
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ นางวิลาสินี สุขสมัย และนางส
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

17 สค 62คณะครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการใช่สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

Open the Asean World 2019
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสาตร์ ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

https://www.facebook.com/pg/PittayalongkornpittayakomSchool/photos/?tab=album&album_id=2260283937402
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงนาบ้านไร่
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การเข้าร่วมการแข่งขันสะพานภาษาจีนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 วันที่ 19 มิ.ย 62
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชมโรงเรียนวุฒิวิทยา2 วันที่ 13 ก.ค 62
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะรร.แกนนำลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมงานนิทรรศการวัฒนธรรมเครื่องเซรามิคLongquan (หลงฉวน)จีน-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ส.ค 62
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมธรรมะในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/3360 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th