หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,763 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,711 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,450 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,110 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,913 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,950 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,630 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,096 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,578 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,670 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,326 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,037 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,237 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2558,2560 วันที่23. พ.ค. 61
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเรียน นศท.ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อมสร้างจิตสำนึกร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา"
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

นายสมัย อุตม์อ่าง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ปีก
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายอภิสิทธิ์ มากท่าแซะ ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน 23 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 232/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รับครูใหม่(ปฐมวัย)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ศน.ตรวจเยี่ยมฯสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

D.A.R.E.
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมสะเต็มศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

อบรม Active Learning
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 44 ปี
โรงเรียนพนมศึกษา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

โครงงาน Project Approach
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน 2561
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
( จำนวน 87 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th