หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางวรรณศิริ สิงห์มา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นางนาฎอนงค์ เขียวพฤกษ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นายธนู เมฆี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บางระกำวิทยศึกษา    จ.พิษณุโลก
นายธนิก สนโสม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหัวสะพาน    จ.บุรีรัมย์
นายอัมรินทร์ บรรเลงกลาง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านหัวสะพาน    จ.บุรีรัมย์
นายสมภาร ผ่องศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหัวสะพาน    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,327,081 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,119,950 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,935,835 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,634,624 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,421,389 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,296,801 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,102,932 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,061,811 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,941,298 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,894,195 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,665,314 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,652,905 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,601,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,555,407 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อำเภอบางสะพานน้อย
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 4
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย พ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับนักเรียนวันเปิดเทอม
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๖-๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ จังหวัด
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครู นักเรียน เข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง สวนสาธารณะกุดน้ำกิน (ภาคค่ำ)
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 67 รูป / ดู ครั้ง )

กิจรกรรมรวมหัวใจน้องพี่ทำดีร่วมกัน (โตไปไม่โกง)
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ ศาลางกลางจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

จำลองการประชุมใหญ่ วิชางานเลขานุการ
โรงเรียนสามชัย
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๑ และ ๔/๒ เข้าร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะหลังจากเสร็จกิจกรรมประเพณีลอยกระ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ผ อ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/3482 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th