หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,505 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,803 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,663 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,918 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,882 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,299 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,890 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,434 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,251 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ป.3-6 ณ บึงฉวาก จ. สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นป.1-2 ณ ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงภูมิปัญญา เลอค่าสวนพฤกษศาสตร์ 2560"
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ในงาน "Betrend Read Town 2017 "
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ พัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูชุลีกร ขนวน กล่าวคำอำลาท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลมาศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดคลองชัน
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตรนักบุญน้อย
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ปี 2561-2565
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

13-15 09 60 ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2323 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th