หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,710 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,448 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,110 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,976 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,913 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,946 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,630 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,575 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,669 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,325 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,036 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,237 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการสนทนาศิษย์-ลูก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านทับช้าง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รอง ผอ.สพป.กทม.พบปะครูรร.อนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเป้าปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเป้าปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเป้าปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเป้าปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สถานีตำรวจภูธรกันตังร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเป้าปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เยี่มโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เยี่มโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เยี่มโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางเป้า
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินขอการเลื่อนขั้นวิทยฐานะชำการ นางสาวพัชรนียา หานะพัน
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

แนะนำครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาจาน
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับโล่ส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาและทุนการศึกษา ณ วัดยานนาวา (๒๓ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี (๒๓ พ.ค.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน 15 พ.ค.2561
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th