หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
นางสาวภรภัทร เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพงษธร รักพงษ์
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพชร วันโสม
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายสันติ ทูลธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ระดับสายชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,250,972 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,027,912 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,757,777 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,990,737 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,860,848 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,615 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,370 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,367,997 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,139,742 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,122,711 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,405 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,089,194 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,462 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS) แก่คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานีบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะและการจัดทำ Lock Book ของโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี ทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีกาศึกษา 2561รร.เทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลาดพร้าาว ร่วมลดขยะพลาสติก โดยเปลี่ยนจากนมถุง เป็นนมกล่อง และนักเรียนร่วมพับกล่องนมเมื่่อ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีขนาดมอญ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดลาดพร้าวนำผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อเสริ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับ นายถวิล สมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ปี 2561
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับเกียรติบัตรทางวิชาการ2561
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กฐินวัดปราสาท
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี โรงเรียนพหุวัฒนธรรม สองวัฒนธรรมในหนึ่งโรงเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.อัญชลี ย้ายไปยัง ร.ร.มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มอบรางวัลกิจกรรมแข่งทักษะทางภาษาจีน
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

หนังสั้นศาสตร์พระราชา
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/2876 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th