หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคลอง
สพป.หนองคาย เขต 1
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุรัชฎา มณีทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : แนะแนว
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาววรางคณา พิมพากุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายบดินทร์ สุขแพทย์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์
ตำหแน่ง : ครูคลังสมอง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,858,579 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,843,086 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,416,518 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,872,925 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,618,774 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,235,266 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,229,937 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,115,201 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,110,148 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,848,692 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,740,309 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,375 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,661,553 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,657,346 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

“พุทธิรวมใจ เดินเพื่อสุขภาพ” ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สมุทรปราการ 2563 ณ เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

วันพ่อแห่งชาติ 2562
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเขว้า
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านเขว้า
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

"กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ" ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหา
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
( จำนวน 64 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับหม่อม่ราชวงค์วรปภา จักรพันธุ์
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

แข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมOPEN HOUSE2020ที่โรงเรียนบำเหณ็จณรงค์วิทยาคม
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เด็กหญิงทักษพร ขวัญคง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พบเจอทองแล้
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ทดสอบสมรรถนทางร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/3668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th