หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,601,988 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,509 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,349,823 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,702 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,252 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,561 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,406 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,282 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,522 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,758 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,063 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,831 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,288 ครั้ง



รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

จัดค่ายลูกเสือสำรองภายในโรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีวันแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2560"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

รำถวายเจ้าพ่อพระยาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิครบ 200 ปี
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

"กิจกรรมวันเด็ก 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

นาฏศิลป์โรงเรียน"กิจกรรมวันปีใหม่ 2561"
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ญาลันนันบารู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

บุคลากรเข้าอบรมดนตรี
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กลุ่มเมโรเดียนโรงเรียนร่วมงาน ศอ.บต. จ.ยะลา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ซ่อมหลังคาอาคารอนุบาล
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้จัดกิจกรรมวันพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยในวันที่ 30 มีนาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมจัดนิทรรศการลูกเสือพลเมือง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 52 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดสุขกรได้จัดงาน วันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสุขกร
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันคืนสู่เหย้า ปี 61
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูรร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)ประชุม conferences การอบรมครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

8-10 เม.ย.61: ร่วมประชุมปฏิบัติการปรับหลักสูตร 2561 และ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มฯ 1,3,4 รุ่นท
โรงเรียนบ้านดอนบม
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th