หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายประดิษฐ์ พาครุฑ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.1
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาววณิชยา ใจเร็ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,381,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,149,590 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,091,567 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,573,890 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,398,638 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,298,112 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,198,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,110,938 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,999,432 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,964,043 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,829,512 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,794,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,758,588 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,712,959 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (การศึกษาพิเศษ)
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตลาดนัดนักเรียน)
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พระอาจารย์จากวัดใหม่ติวธรรมศึกษาก่อนสอบนักธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินครูผู้ช่วย
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

22 11 60 มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

18 11 6 ผอ. ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงแรม ในเครือเมริออท ณ รร.เทศบาล 1 วัดละไม
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านท่าอาจ
( จำนวน 70 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับครูอารีย์
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สอบ PISA
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านปากเหมืองยินดีต้อนรับคุณครูจำนง แดงสี
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

วัน ที่ 21 พย 2560 ท่าน ผอ กุสุมาวดี คีรี พร้อมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมช
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตร
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

รับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาด
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตร''กิจกรรมการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน''
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศการสอนครูคณิตศาสตร์ และภาษาไทย
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th