หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เหล่าซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระภาษาจีน
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,725 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,673,279 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,886 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,687,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,233 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,709 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,466 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,563 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,199,231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,279 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,615 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,923,038 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,405 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

7/11/60 อบรมการทำ ปพ.5
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก 16 พฤาษภาคม 2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านบัวขาววันครูจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองห้องอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

5/11/60 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายน้องใหม่ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

คุณครูแจ่มใส วรรณสา รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่1,2
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการต้อนรับหนูสู่สาธิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

2-3/11/60 งานกฐินวัดไชยมงคล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูร่วมอบรม STEM ศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

23/10/60 วันปิยะมหาราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO Leugue Thailland 2017
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

10/10/60 สอบปลายภาค
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th