หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,504 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,803 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,662 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,918 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,882 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,299 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,890 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,982 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,434 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,247 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บริจาคโลหิต
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตาจิตคณะครูที่เกษียณ ประจำปี๒๕๖๐ 15-17 กันยายน 2560 ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนจัดกิจกรรมแซนโฎนตาบูชาบรรบุรุษ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสี "เสริมมิตรเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 63 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษา ประจำปี 2560
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนบ้านหนองบัว
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ได้รับโล่เกียรติยศ
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนะศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ขอขอบคุณ คุณป้อมขายพวงมาลัยหน้าโรงเรียนมอบดอกดาวเรือง 100 ต้นให้กับโรงเรียน
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ร.ร.อนุบาลพัทลุงที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศ กำกับติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 งาน โดยนางสาวยุพา ภูมิฐาน รองผู้อำนวยก
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

มุทิตาจิต ครูประสาน วงแหวน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

จับรางวัลผู้ที่มีการออมมากของธนาคารออมสิน  ครั้งที่ 2
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินวิชา IS  ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

๑๕ ก.ย. กตเวทีตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

นักกีฬากรีฑา
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2323 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th