หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายสุริยัน มนุษย์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวอุฬาร ดวงขนลา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุลาวัลย์ ศรีวิจารณ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายจิรวัฒน์ นาคพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายสุรศักดิ์ ขามก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
นายธีรศักดิ์ ตรีชะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,553,787 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,439,131 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,288,567 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,694,321 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,553,287 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,354,329 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,339,426 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,195,526 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,179,422 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,098,965 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,900,091 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,885,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,822,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,815,575 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน นักนานาชาติ PISA
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านวาวีให้การต้อนรับรองวรพงษ์ สันติวงค์ มาประเมินการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

รับค่าเทอมนักเรียนใหม่ ป.1
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมส่งครูนภาพร เทศประสิทธิ์และครูสุดารัตน์ พันทะสีย้ายโรงเรียน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับประชาชน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

งานมะม่วงแฟร์
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โรงเรียนเทศบาล ๒ (เมืองเก่าวิทยา)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ทำการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในนามจิตอาสาของพระราชา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเนินมะปราง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 12-20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นศูนย์ฝึกย่อยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ช่วยกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณรอบๆโรงเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงงานโรงเรียนคุณธรรมจัดกิจกรรม นำเสนอโครงงานคุณธรรม โดยการระดมความคิดจากคณะครู
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2558 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th