หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,767 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,719 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,454 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,116 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,977 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,604 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,916 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,968 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,631 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,098 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,673 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,339 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,037 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,277 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนว
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีรับ ผอ.บรรจบ ภูโสดา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีส่ง ผอ.สานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบซุ้มทางเดินระหว่างอาคารเรียนโดยชมรมศิลย์เก่าไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการ DACUM
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบหมายให้นายเปล่ง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ปตท.สัญจร
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 24/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

จิตอาสา "โครงการความสุขจากพ่อ สู่่ผืนแผ่นดิน" @ บึงนามน
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต้อนรับ ผอ.วาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศและวันแห่งความสำเร็จ 28 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน PISA 2018
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง@ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านตะโนน
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรับพื้นที่รกหน้าโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดประชุมกองลูกเสือครั้งที่ 1
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรตินักเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ)
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาเปิดเทอมวันแรก 1/2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านทับช้าง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอายุครบ 80 ปี พระครูสุธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสะท้อน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th