หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุตจรี พรหมพา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,123 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,706 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,793 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,914,982 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,360 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,508 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,460,998 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,296 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,611 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,596 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,626 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,596 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,016,985 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,244 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,676 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เด็กญิงอัลยา บุญฤดี รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 13-15 กันยายน 2561
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 201 รูป / ดู ครั้ง )

ครบรอบวันสถาปนา โรงเรียน
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "ENGLISH CAMP 2018"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม "STEM CAMP 2018"
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายศิลปะ "เพาะพันธุ์ศิลป์"
โรงเรียนบ้านระเริง
( จำนวน 77 รูป / ดู ครั้ง )

แลโขง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 82 รูป / ดู ครั้ง )

ร.ร.วัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อ 10 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 62 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยรับการประเมินโรงรียนจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะพื้นฐาน 12 ประการ ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการใช้ภารเาอังกฤษบูรณาการในการเรียนกรสอนวิชาพลศึกษา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

งานแสดงมุทิตาจิต ครูอัจฉราและครูสุณีรัตน์
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 93 รูป / ดู ครั้ง )

ชมรม NFC จัดกิจกรรมเติมฝันปันรัก ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

14 ก.ย.61 นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

14 กั.ย. 61 งานแม่กลองผูกพัน​ สายสัมพีนธ์วันเกษียณ​
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการ CSR BPL : คืนกำไรเพื่อสังคม วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2806 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th