หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,951 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,206 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,792 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,027 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,850 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,579 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,478 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,522 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,382 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,223 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,951 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,327 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,790 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,717 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านท่าสนุก
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ สำรอง
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนตระการพืชผล ขอเเสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธ
โรงเรียนตระการพืชผล
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบธรรมสนามหลวง (สอบธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการค่ายสายใยสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ขยายผลห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ทุนปัจจัยพื้นฐาน2/2563
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พัฒนานวัตกรรม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้น
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นางพิชญา งามสม ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทั
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายสรายุทร เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมอบหมายให้คุณครูสุภาภ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายสรายุทร เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมพร้อมด้วยนายกิตติชัย
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/4377 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th