หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
นางสาวภรภัทร เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพงษธร รักพงษ์
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพชร วันโสม
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายสันติ ทูลธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ระดับสายชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,250,974 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,027,915 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,757,780 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,990,738 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,860,849 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,370 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,367,999 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,139,743 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,122,716 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,405 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,089,199 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,463 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมตักบา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

สุขศึกษาและพละศึกษา ป.1 กับครูฝ้าย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่10 ของชาวเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2/2561
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาระหว่างคณะนักเรียน "บัวหลวงเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 16 พ.ย. 2561
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
( จำนวน 69 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อนุบาลประดิษฐ์กระทง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายเชียร์ของกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองรอบพิเศษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการพัฒนาผผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสมานฉันท์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รพ.มะเร้งาราดร่วมกับรพ.วิภาวดีจัดตรวจสุขภาพประจำปีคุณครูและบุคลากร
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

บริษัทสี TOA มอบสีทาอาคารให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สำหรับทาอาคาร 216 ล.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ.โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

25 มิถุนายน ครบรอบ 26 ปีของโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีการประกอบพิธีกรรมทั้งศาสนาพุทธ แ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน"0"คงค้าง ตามโครงการปลอด"0"ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ป
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมสัมมาผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ 23 มิถุนายน 61 ณ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/2876 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th