หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,219 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,152 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,859 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,765 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,322 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,969 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,118 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,336 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,127,262 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,473 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,264 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,030 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,825 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมงานประประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
( จำนวน 39 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนวีดศรีล้อม ร่วมวิ่งการกุศลช่วยโรงพยาบาลหางดง
โรงเรียนวัดศรีล้อม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.ร่วมกิจกรรมทอดแหกับชุมชนบ้านปะอาว และตัวแทนนักเรียนเข้ารับทุนและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.และคณะครูจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระ โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.และคณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับคณะประเมินเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.นรินทร์ พานคำ พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเนื่องในวันแห่งความรัก
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาธิการ ภาค 13 ณ ชุมชนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาต้านยาเสพติด ไตรมิตรเกมส์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนวัดศรีล้อม
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดี กับหนูน้อยตรุษจีน ค่ะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม การอบรมเรื่องการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเลี้ยงสัตว์ สำหรับโครงการอาหารการวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครับ สำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ปรับปรุงโรงอาหารและระบบกรองน้ำดื่ม
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม นำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ในการปลูกผักสำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ร.ร.อนุบาลโนนดินแดง ศึกษาดูงานโครงการอาารกลางวันนักเรียน ร.รบ้านป่าไม้สหกรณ์
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพเข้าค่ายลูกเสือป.6 ณ โรงเรียนบ้านแหลมทราย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูและรักเรียนโรงเรียนบ้านแร่คว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ
โรงเรียนบ้านแร่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2520 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th