หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายชนกันต์ ตันกูล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายเกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวรัชนู เนียมก้อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
นายธีร์ดนัย ทองอ่อน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
น.ส.อัจจิมา วงษ์จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายคณาวุฒิ กังวาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,301,643 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,001,505 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,983,803 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,507,662 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,327,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,271,918 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,125,882 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,073,299 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,905,890 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,859,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,798,864 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,769,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,751,789 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,726,434 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,674,250 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรโครงการ D.A.R.E.
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

เจ้าหน้าทันตแพทย์โรงพยาบาลโพทะเล มาให้ความรู้และเรื่องการแปรงฟัน
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวัยรุ่นห้วยยาว 3 NO
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณเชิดชูครูโพธิ์ชัย
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การรับการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การแสดงธรรมสัญจร ตามโครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิตครู"
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารนักเรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ครู-นักเรียนร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

เดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

การอรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจ SCQA
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญเลี้ยงพระโรงอาหารใหม่
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ชั้นม.4-6 โดยวิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซาและศูนย์วิชาการแฟมเอ็ดดูเคชั่น 18/09/
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 เกมส์
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2323 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th