หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,838 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,377 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,708 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,722 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,144 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,432 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,427,056 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,715 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,974 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,770 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,233 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,535 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,407 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,959 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประชุม Video Conferance "ผู้ว่าห่วงใยลูกหลานปลอดภัยจาก โควิด-19"
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยให
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

แจกและรับชุดกิจกรรมการเรียนในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์ COVID2019 สัปดาห์ที่1-2
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง บิดามารดาของเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น KhunLook ติดตั้งในสมาร์ทโฟน
โรงเรียนเสนาบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับนม เอกสาร และหนังสือ
โรงเรียนเสนาบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ปปช.ประจำจังหวัดสงขลา มาติดตามผลการรับนักเรียน พร้อมข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านหินลาด
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม การเรียนการสอนทางออนไลน์ + เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วง COVID
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ไปวัดทุกวันพระ
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เรียนออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลละงู
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม การสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม นำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 69)
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค 19
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 132 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3759 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th