หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านนาคลอง
สพป.หนองคาย เขต 1
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุรัชฎา มณีทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : แนะแนว
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาววรางคณา พิมพากุล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นายบดินทร์ สุขแพทย์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
นายณัทฐพล ภู่ระหงษ์
ตำหแน่ง : ครูคลังสมอง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,858,642 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,843,332 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,416,651 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,873,021 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,618,827 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,411,958 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,235,355 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,229,982 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,115,315 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,110,247 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,848,782 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,740,377 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,709,389 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,661,624 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,657,404 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แลกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกัล
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ุ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหนองซอ
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภาย
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยา ปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน เป็นประธาน
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2-3
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ศีกษาการดูงาน การประกันคุณภาพ สมศ ที่โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คลีนิกวัยรุ่น"
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 2
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดิจกรรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการป้องกันและการดูแลรักษา เชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน สมุทรปราการ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

อบรม ลด ละเลิก โครงการของ สสส.
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินครูผู้ช่วยรอบสุดท้ายครูแอ๋ว
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบที่ 4
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบ Onet
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักความสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3668 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th