หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,761 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,710 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,448 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,110 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,974 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,600 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,912 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,942 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,630 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,574 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,669 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,324 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,036 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,237 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้่าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปีการศึกษา2560
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์และทีมงานบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทีได้ร
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวัชนา นรสาร คุณครูดลหทัย เกษชุมพล คุณครูชนัญญา ประสานพันธ์ และคุณครูสิริวรรณ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เริ่มต้นการทำงานของปี 2561 ท่านผู้อำนวยการชัยชนะ ผลาพงศ์ ได้ส่งมอบกำลังใจส่งความสุขให้แก่บุคลากรภายใ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)เลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก แก่ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปาริ
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา2560 "ลีลาวดีเกมส์"
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การหาเสียงสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

"รักเรียน รักเสียงเพลง รักดนตรี" กับ...เสถียร ทำมือ FC
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาคนใหม่
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

พระอาจารย์อ้วนและคณะเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแร่เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net)สูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านแร่
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนกมลลักษณ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวางทุกงาน อ่านวันละ 10 นาที
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th