หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
นางสาวภรภัทร เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพงษธร รักพงษ์
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพชร วันโสม
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายสันติ ทูลธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ระดับสายชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,250,975 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,027,920 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,757,783 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,990,739 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,860,849 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,370 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,368,000 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,139,743 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,122,719 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,405 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,089,199 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,465 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส 10 พ.ย.61
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เตรียมพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ปี 2561
โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/61
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันทำอาหารทีมละยำ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับ ผอ.สมยศ บุญเจริญ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ส่ง ผอ.มงคล และ รอง.พิษณุ ที่ รร. ราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.มงคล รอง.พิษณุ และครูปรียาดา กล่าวลานักเรียน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจโลหิตหาเชื้อไข้มาลาเรีย !!!
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นสถานที่จัดประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนัก
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะตรวจเยี่ยมจากศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมปฏิบัติการ PLC กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี 17 ส.ค.61
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

นางอังคนา ธนะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้ มอบเหรียญ แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันกีฬานั
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

มอบของขวัญวันเกิดครูวจนพันธ์ อุ่นกลม
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ป้ายฮักนะ น.อ.พ.2561
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านดงซ่อมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร 12 มี.ค. 61
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ซ้อมขบวนพาเหรด
โรงเรียนสตรีพังงา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนวัดวังเรือน จังหวัดพิจิตร 10 ต.ค 61
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/2876 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th