หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงยางใต้
สพป.อุทัยธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวปาริชาต สิงหาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.สกลนคร
นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวธิดา จริตรัมย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนุพงษ์ ศรีไสว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวอรนิชา นันทิประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,929,914 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,918,912 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,436,875 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,892,101 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,621,666 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,412,246 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,247,828 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,238,455 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,135,761 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,124,318 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,862,173 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,752,817 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,713,071 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,667,891 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,612 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเลี้ยงส่ง ผอ.วชิระ ขวัญเพชร ไปรับตำแหน่งใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประดู่แดงนิทรรศ
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี 2563
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แลกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกัล
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียน
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
( จำนวน 19 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ุ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหนองซอ
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภาย
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองซอน จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยา ปลูกป่าชายเลน
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2563 นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองซอน เป็นประธาน
โรงเรียนบ้านหนองซอน
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 2-3
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ศีกษาการดูงาน การประกันคุณภาพ สมศ ที่โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คลีนิกวัยรุ่น"
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมงาน มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 2
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 80 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดิจกรรมภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 20/3684 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th