หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพิทยา สมปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสุจิตรา แซงสีนวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นายอนุชิต มีศรี
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
นายอนุรักษ์ เนียมไทย
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,601,988 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,509 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,349,819 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,702 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,252 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,406 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,281 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,522 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,758 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,063 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,827 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,287 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

15 เม.ย.61 วันที่สองที่ ผอ.นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"ฉลองสงกรานต์ 61"ของงานสืบสานประเพณีตำบ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

14 เม.ย.61 ผอ.นำคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"จับข้อมือสาว"ฉลองสงกรานต์ 61 ของชาวตำบลเขาทอง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

ท่านผู้อำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การยกร่าง/จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ให้
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

รับเกียรติบัตรในการส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยในสถานศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

17 เม.ย. 61 กิจกรรมวันสงกรานต์
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

รายงานตัวนักเรียนประชารัฐ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

การตรวจเยี่ยมการทำงานของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ ปี 61 ครั้งที่ 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมญาลันนันบารู ครั้งที่ 2/2560
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ มาอนุโมทนาบุญกับสามเณร ที่พักสงฆ์ป่าดอนชีบ้านปะอาวเหนือ
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ คณะครูร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระประธานและพระประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คุณครูนำนักเรียนแสดงรำในงานบุญมหาชาติประจำปีของวัดเรียบปะอาวใต้
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ว่าที่พ.ต.นรินทร์ พานคำ คณะครูร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ณ วัดเรียบปะอาวใต้
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รร.บ้านปะอาวตรวจรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมกับระบบปฏิบัติการสำนักงาน ปีงบประมาณ2561
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th