หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเจริญบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
สพป.ยะลา เขต 2
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เหล่าซื่อ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระภาษาจีน
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางสาวเบญจมาศ ลอดเลี้ยง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นายถาวร พรมชาติ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
นายทองดี
ตำหแน่ง : นักพัฒนา
กลุ่ม : นักพัฒนา
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,068,725 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,673,279 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,450,886 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,809,963 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,687,330 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,463,234 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,709 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,366,467 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,237,563 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,199,231 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,937,279 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,933,615 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,923,041 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,875,405 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมไหว้ศาล-ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

10-11/2/61 พิธีเปิดโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 61และทดสอบสมรรถภาพ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

21/1/61 งานวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

17/1/61 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

13/1/61 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

27/12/60 กีฬาสี ร.ร.อนุบาลอุบล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

26/12/60 กีฬาสี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู โรงเรียนปะทิววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 21 มิ.ย.61 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 97 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 21 มิ.ย61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 105 รูป / ดู ครั้ง )

26-28/12/60 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

25/12/60 พิธีเปิดงาน Merry Christmas
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

20, 21, 22/12/60 เข้าค่ายลูกเสือ จ.ยโสธรฟ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

16/12/60 พิธีเปิดงาน วันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพบรรยากาศ งานประจำปีศาลเจ้าพ่อสระกระโจม 2561
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th