หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
นายปรีชา รอดมณี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายนนทพล พลอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,252,530 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,030,062 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,759,772 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,992,103 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,862,017 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,896 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,545,358 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,571 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,368,759 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,321,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,140,462 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,125,118 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,104,042 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,090,931 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,082,112 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ขอขอบพระคุณบริษัทชาญไพบูลย์เทรดดิ้ง(1972)จำกัดที่มอบเครื่องสุขภัณฑ์ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและครูโรงเ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความยินดี
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กฐินวัดอโยธยา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีรับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาโครงการลูกปทุมต้านโกงรุ่นที่ 2
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกปทุมต้านโกง ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

งานวันเมตตาอัลฮูดา 61
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการแสดงผลงานการประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ครูอรชก ขาวอุบล
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 66 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของชาวอำเภอลำลูกกา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

งานแถลงข่าวโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางท่อก๊าซพาดผ่านอำเภอลำลูกกา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดค่ายหุ่นยนต์ ณ บ้านสวนรจน
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 22561
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมัสยิดประชาสัมพันธ์และโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเพิ่อกา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

น้ำชาการกุศล มัสยิดประชาสัมพันธ์ ขอบพระคุณท่านอิหม่ามสวาท มาระกุลและคณะกรรมการบริหารมัสยิดทุกท่านที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม การดับเพลิงขั้นต้นร่วมกับชุมชน
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิดอาคารเรียน15ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

จัดระบบดูแลเรื่องระบบระบายน้ำโดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

งานมุฑิตาคารวะชาวเทพศิรินทร์ ณ เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2879 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th