หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนขัติยะวงษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 27
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นายอภิชัย คงซ่าน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
นางฝาตีม๊ะ แสงวิมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)    จ.ชลบุรี
ณัชชา สุขนาคกิจ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.เสนาบดี    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอมรา ปานศรีเส้ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 7,010,215 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 6,597,379 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 6,115,032 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,770,064 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,156,552 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,728,091 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,529,382 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,426,958 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,340,583 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,338,936 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,327,431 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,086,052 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,929,468 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,818,261 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,807,683 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

20 พ.ค.63 คุณครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จัดส่งอาหารเสริมนมถึงบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง ตามมาตรก
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมบ้านนักเรียนยุคโควิด 19
โรงเรียนอนุบาลละงู
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

19 พ.ค.63 วันที่สองกับการเรียนทดลองเรียนทางไกล
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

118 พ.ค.2563 วันแรกของการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1 คณะครูและ
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในวันที่ 19 พ.ค. 63
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ศน.นรากรณ์
โรงเรียนวัดใดใหญ่
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลกะรน ฉีดยา พ่น หมอก ควัน กำจัดยุงลาย
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามและพบปะนักเรียน ผู้ปกครอง ในการเรียนทางไกล
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตาม และการประเมิยนผลการศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพเรียนทางไกลของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งจรวจน้ำในระดับนานาชาติ
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

จัดกิจกรรม STEM ศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

อ่านสารรัฐมนตรี และได้นำอ่านคำปฏิญญาณตน
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์ตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 นายวิริยันต์ ตะวันผู้อำ
โรงเรียนบ้านเลื่อม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3759 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th