หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางสาวณัฐธยาน์ วิทยาสุนทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคลองสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิเรียม ฟักช้าง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางสาวแสงรวี แสงสม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หงษ์เจริญวิทยาคม    จ.ชุมพร
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,139,512 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,807,124 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,382,106 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,165,720 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,314,119 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,189,262 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,980,516 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,930,028 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,760,011 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,700,258 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,615,051 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,495,194 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,490,314 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,459,966 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

22สิงหาคม2562 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 419 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (23 ส.ค. 62)
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 33 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
( จำนวน 46 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

ที่นี้แม่จวาง..23 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านแม่จวาง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนด่านช้างวิทยา ให้การต้อนรับ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุพรรณบุรี เเละนายนิม
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตำบลสวนผึ้ง อำเภอส
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ถวายสลากภัตแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท้ายเมือง
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ค่าย STEM)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

https://www.facebook.com/pg/Chiangklang-Prachapattana-School-433634313415907/photos/?tab=album&album
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายช่างอาสา 2562
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันวรพงศ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3360 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th