หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นายสมชาย พฤษสุภี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,336,523 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,177,800 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,867,637 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,067,023 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,929,512 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,693,254 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,626,837 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,128 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,434,133 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,352,615 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,227,578 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,225,993 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,197,103 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,164,658 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,140,149 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัดลาดพร้าว ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ชุดนิทานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
( จำนวน 23 รูป / ดู ครั้ง )

วันครูอำเภอพยุห์ ประจำปี2562 ครั้งที่ 63 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 135 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนกุดครองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี2562 อำเภอดอนจาน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครูจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู 62
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 15 ม.ค.62 คณะครูโรงเรียนวัดลาดพร้าวเข้าอบรมโครงการใช้แอปพลิเคชั่นในการวัดและประเมินผลการเรียน
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู 2562 คณะครู ร.ร ขอนหาดประชาสรรค์ ร่วมวันครู ณ ร.ร. บ้านชะอวด
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู” โดยศูนย์เครือข่ายควนกาหลง กำหนดให้มีกา
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันเด็ก อบต.เขาโร 2562
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" วันที่ 16 ม.ค.2562
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู ปี2652
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู (2)
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู 62
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

เลี้ยงส่งรองนประหยัด ไทยเสน 15 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านนาสาร
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู 2562
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2986 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th