หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,360 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,647 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,162 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,791 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,632 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,156 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,947 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,592 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,876 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,893 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,595 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,552 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,886 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,671 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
โรงเรียนบ้านบากัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เชียร์หรีดเดอร์พิธีเปิด
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 84 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการึกษา 2563
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 164 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2564
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีเปิด
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

เชียร์ของแต่ละคณะสี
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 46 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกัมพล โพธิ์ระดก นำคณะครูและบุคลากร ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกัน
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการกัมพล โพธิ์ระดก จั
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ศน
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม Big cleaning day
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดกิจกรรมทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

มอบธงทำความสะอาดเขตบริเวณรับผิดชอบดีเด่น
โรงเรียนตระการพืชผล
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนตระการพืชผล
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔
โรงเรียนตระการพืชผล
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบทุน กองทุนการประถมศึกษาอำเภอซับใหญ่
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โการนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ประสบการณ์ทักษะนอกห้องเรียน เก็บข้าวด้วยแกระนาบุญล้อม
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้นักเรีย
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนิษฐา รัตนรักษ์
โรงเรียนผดุงปัญญา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/4212 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th