หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านเขานาใน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางณภัค แสนสิมานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวนันทวัน แสงสุกใส
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยง
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำและชั่วคราว
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นายภูวริช ชนะพจน์
กลุ่ม : นักศึกษาผึกประสบการณ์สอน
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
นายปรีชา วรรณทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,042,759 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,627,707 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,402,446 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,779,105 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,653,963 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,433,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,395,911 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,331,935 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,223,627 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,168,095 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,970,560 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,920,668 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,912,318 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,889,035 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,855,236 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

24 พ.ค. 61 ทอดผ้าป่างานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อนารถ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ 2018
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายดาราศาสตร์ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 25/05/61
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายพัฒนาศักยภาพสู่เยาวชน
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโพนงามศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปัจฉิมและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การซ้อมรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยปีการศึกษา2560(ซ้อมย่อย)
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายปฐมวัยสื่อสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมความรู้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) ขอขอบคุณคุณครูจวบจิตร รุ่งโรจน์ และคุณครูมณิภา เรืองสินชัยวานิชย์ ที่ไ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์ สถาบันการศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายธรรมะสู่ดวงใจ
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

เข้าค่ายอบรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2594 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th