หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,167,387 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,857,663 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,607,887 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,917,905 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,875 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,562,262 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,464,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,631 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,292,432 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,000 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,035,774 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,277 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,008,757 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,047 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ เมื่อ 28 มิ.ย.61
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดขรัวช่วย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ 14 มิ.ย.61
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมPLCยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อ 5 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดขรัวช่วยส่งมอบอาคารพยาบาลและมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

6 ส.ค.61Best Practice และบริษัทสร้างการดี
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

3 ก.ค. 61 เทศบาลสองพี่น้องมาศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

8 ส.ค. 61 รร.บ้านวังลานมาศึกษาดูงานธนาคารขยะ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนวัดขรัวช่วยจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการ ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
โรงเรียนวัดขรัวช่วย
( จำนวน 66 รูป / ดู ครั้ง )

11 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

15 ส.ค. 61 STEM CAMP 2018
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 54 รูป / ดู ครั้ง )

5 ก.ย. 61 ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Comp
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

07 ก.ย.61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา ณ เซ็นทรัลสมุย
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

คุณจารุวรรณ เกษมทรัพย์ มอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน จำนวน 1 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ขอขอบคุณ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา มอบเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 40 ชุด ให้แก่
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

คุณปรียาภรณ์ บำรุงสุข และคณะ Woodview Resort เขาหลัก มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และขนมให้แก่นักเ
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าเชิงทะเลวิทยาคมฯ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมโครงการเจ้าบ้านน้อย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมยุวชนคนคุณธรรม นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/2810 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th