หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 40
Mrs.Du Dandan
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
Mr.Li Hongyu
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : ภาษาจีน
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายอาบู
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวนงนุช ล้ำเลิศ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
ณัฐวงษ์ คงปราโมทย์
ตำหแน่ง : นักเรียน
กลุ่ม : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,187,692 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,889,860 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,444,682 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,432,607 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,346,461 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,220,025 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,018,506 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,967,772 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,821,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,757,960 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,623,247 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,536,325 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,510,867 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,500,857 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนสังคมวิทยาได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10
โรงเรียนสังคมวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

นำเสนอผลงาน To Be Number One
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 62
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โรงพยาบาลไทรงามพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนไทรงาม จัดกิจกรรม To Be Number One ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

นำเสนอ “YANGEN MODEL เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นฐาน” IQABM: Internal Qualit
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

4 กย 2562 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวงมาตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

5 กันยายน 2562 สามัคคี คือพลัง สวนเรา เริ่มเขียวแล้วววว.
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

4 กันยายน 2562 สวนสวย เพราะเราช่วยกัน ต่อไป.. โรงเรียนของเราจะมีสวนหย่อมสวยๆ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

4 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ขอขอบคุณ...คุณคณิน หมายมั่นศร จากบริษัท บางกอกไทยแล็ปปิ้ง และ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

3 กันยายน 2562 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี ในวันคล้
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )

3 กันยายน 2562 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 41 รูป / ดู ครั้ง )

3 กันยายน 2562 กิจกรรมช่วงเช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ของคุณครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมทักษะที่สำคัญเพื่อเข้าสู่ AEC และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่การเป็น
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทย และรักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่ /วันภาษาไทยโดยมีกา
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย กับการสร้างทักษะในรูปแบบชิ้นงาน และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมกิจกรรม SCG สัญจร
โรงเรียนวัดป่าไผ่
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ขายพริกปลอดสารพิษ
โรงเรียนบ้านดอยจัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาสู่อาเซียน เด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่ (15-16 ส.ค.2562
โรงเรียนบ้านพุทรา
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 19/3403 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th