หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงยางใต้
สพป.อุทัยธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวปาริชาต สิงหาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.สกลนคร
นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวธิดา จริตรัมย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนุพงษ์ ศรีไสว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวอรนิชา นันทิประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,929,795 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,918,900 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,436,841 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,892,069 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,621,665 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,412,239 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,247,816 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,238,447 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,135,752 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,124,308 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,862,158 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,752,807 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,713,060 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,667,885 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,611 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณครูร่วมประชุมปรึกษาหารือ
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ดำเนินการจ่ายเงิน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปี 2562
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้เข้าร่วมการลงน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

พ่อเมืองสองแควสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อแก่เด็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

วิทยากรให้ความรู้ปี63
โรงเรียนโชติกาญจน์
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ม.1-ม.3
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.4-ป.6
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
( จำนวน 36 รูป / ดู ครั้ง )

ตำรวจให้ความรู้
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วันที่ 15 ก.พ 63
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉินตู เยี่ยมชมโรงเรียนวุฒิวิทยา2 วันที่ 20-22 ม.ค 63
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

เยี่ยมบ้านนักเรียนขอทุนร่วมกับมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

98 ปี ศรีโลหะฯ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 51 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันร้องเพลงจีน งานเปิดบ้านวิชาการ EDU OPEN HOUSE ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ 17 ม.ค 63
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันทักษะการเขียนพู่กันจีน ภายในโรงเรียนวุฒิวิทยา2 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ม.ค 63
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ออกประชาสัมพันธ์ชุมชนในตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 17/3684 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th