หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายยงยุทธ ดำรงค์ภูมิ
ตำหแน่ง : ช่าง สี 4
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเขียนเขต    จ.ปทุมธานี
นายบุญทรง บุญทรง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายบุญช่วย เทียนแป้น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นายเอกราช ฉัตรใจคำ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคคลากร
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,167,387 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,857,664 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,607,887 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,917,905 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,785,875 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,562,262 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,464,598 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,446,631 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,292,432 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,284,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,074,001 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,035,775 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,019,277 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,008,758 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,981,047 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบต.บ้านโคนอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน(30 ส.ค.61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

รับใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นเอก(28 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตามประเมินผลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(28 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมี่ซั่ว
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน และสัปดาห์อาเซียน(24 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (22 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561(10 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมโปรแกรมระบบ SGS (2 ส.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (นายสุชน วิเชียรสรรค์) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน(26 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กร
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงพยาบาลพิชัย อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(16 ก.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (10 ก.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กระทำพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี (4 ก.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

"ธนาคารความดี"
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

ปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน (4 ก.ค. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (26 ก.ย. 61)
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 15/2810 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th