หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
สพป.มหาสารคาม เขต 2

ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
นายบุญรัง จำปา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สังคมวิทยา    จ.หนองคาย
นายฮวง ซิง เบน
ตำหแน่ง : ครูต่างชาติ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
นางสาวกนกวรรณ รักนุกูล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นางสุจิตรา บัวลอย
ตำหแน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวณิชมน ชีช้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,197,197 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,911,187 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,473,006 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,463,819 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,353,333 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,227,803 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,029,054 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,976,816 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,831,440 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,771,710 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,625,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,547,407 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,514,799 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,510,147 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประชุมข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื่้นที่การศึกษา "โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
( จำนวน 27 รูป / ดู ครั้ง )

ดินสอเกมส์
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
( จำนวน 75 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนประถมนนทรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
( จำนวน 227 รูป / ดู ครั้ง )

ตัวแทนนักเรียนร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริสัฒนาพรรณวดี โครงการ To Be Number One
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยง 2562
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การอบรมพัฒนาของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 38 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมคาราวานสัมพันธ์ 2562
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 105 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 43 รูป / ดู ครั้ง )

11 ส.ค. 62 วันแม่
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

5-7 ส.ค. 62 กีฬาเครือข่ายแม่กลอง
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนนโยบาย2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/56
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 63 รูป / ดู ครั้ง )

รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบน้อมนำพระราโชบายสู่การการปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

นำนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ที่โรงเรียนบ้านท่าวัด 12 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูปุ๊ย-คุณครูพัชรี-คุณครูตุ๊ก 2562
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 101 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ซาฟารีเวิล์ด กทม วันที่ 13 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/3414 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th