หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงยางใต้
สพป.อุทัยธานี เขต 1
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
สพป.ภูเก็ต เขต 1
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
สพป.กำแพงเพชร เขต 41
โรงเรียนศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 18
โรงเรียนบ้านไฮ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวปาริชาต สิงหาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร.ร.บ้านห้วยยาง    จ.สกลนคร
นางสาวพชรพร ปรีดานนท์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวธิดา จริตรัมย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนุพงษ์ ศรีไสว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายสุกฤษฎิ์ เขียวจันทร์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวอรนิชา นันทิประภา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,929,824 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,918,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,436,847 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,892,080 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,621,666 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,412,244 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,247,822 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,238,452 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,135,757 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,124,315 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,862,168 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,752,811 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,713,066 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,667,888 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 2,664,612 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายพักแรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สู่สังคม (18 - 20 ก.พ. 63)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมค่ายรักการอ่าน บูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๑๕ ก.พ. ๖๓)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 45 รูป / ดู ครั้ง )

21 ก.พ.2563 โครงการขยายผลการส่งเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

21 ก.พ.2563 จนท.สาธารณสุขและทันตแพทย์สุ่มตรวจฟันนักเรียนชั้น ป.2
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

21 ก.พ.2563 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 101 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมภาษาจีน
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 54 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอบรมยาเสพติดและโรคเอดส์
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเ
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 275 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์
( จำนวน 59 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางชณิตา ศิริชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ ร่วมอวย
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบการอ่าน (Reading Test : RT) ของระดับ
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

พาคณะครูมาศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋ฯ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ไหว้พระพรหม พระพุทธรูปเเละเจ้าที่ ปีการศึกษา62
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 21 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมศักยภาพครูปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันครู 2563
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 11/3684 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th