หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายประดิษฐ์ พาครุฑ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.1
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาววณิชยา ใจเร็ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,381,526 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,149,590 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,091,567 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,573,891 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,398,638 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,298,112 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,198,245 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,110,938 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,999,432 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,964,043 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,829,512 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,794,723 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,758,588 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,712,959 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

สงเสด็จสู่สวรรคาลัย
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมโรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

วันปิยมหาราช
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อารมทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันออกพรรษา
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

อบต. ร้องวัวแดงดูงาน
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการบ้านเรือนปลอดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาเข้าชมพระเมรุมาศ กทม.
โรงเรียนวังกรดพิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลอยกระทง
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฯ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันครู
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

น้อมสำนึกในพระกรุณามหาธิคุณ ประมวลภาพพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนสมเด็จ
( จำนวน 90 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th