หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางวรัญญา. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางรักเล่ห์ ริยะบุตร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางหทัยทิพย์ ทอนฮามแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนอำพันธ์
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,802 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,401,071 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,044,347 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,925 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,016,409 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,791,016 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,943 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,171 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,343 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,541,302 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,419,125 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,827 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,391,936 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,328 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,559 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

งานปัจฉิมนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดด่าน
( จำนวน 95 รูป / ดู ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับคุณสะอาด ศิริพฤกษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ที่ได้
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 48 รูป / ดู ครั้ง )

วารสารโรงเรียน
โรงเรียนพนมศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา2562
โรงเรียนสตรีพังงา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 29 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (รับประทานอาหาร)
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 64 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 29 มี.ค.62 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 104 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 29 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (พิธีมอบใบประกาศนียบัตร)
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 65 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 29 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 81 รูป / ดู ครั้ง )

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสกาดพัฒนา ปี 62 "
โรงเรียนสกาดพัฒนา
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ62
โรงเรียนบ้านคำพอก1
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนท่าม่วงราษฏรฺบำรุง สพม.8 จังหวัดกาญจนบุรี 28 - 30 มีนาคม 62
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 75 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงแนวดำเนินการในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี คะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับชาติ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปัจฉิมนิเทศ2561
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

การจัดทำบันทึกข้อตกลงMOUการปฏิบัติงาน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 56 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 261 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/3112 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th