หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
นายมนู สิงจังหรีด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
นางกนกพร บุญญะบุญญา
ตำหแน่ง : ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่ม : กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นายสัมภาษณ์ คงสีพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
ว่าที่ร้อยตรี สถาพร ศรีประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
กลุ่ม : ชั้นป.6
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
นางสุวภัทร สังข์สม
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
กลุ่ม : ชั้นป.5
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,067,301 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,671,179 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,449,365 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,808,369 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,685,613 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,462,324 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,404,166 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,365,558 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,236,807 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,197,745 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,936,267 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,932,975 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,921,208 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,874,222 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
( จำนวน 61 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย(ฅนทำคนดู)
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

13 มิ.ย.61 พิธีประดับยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 24 รูป / ดู ครั้ง )

12 มิ.ย. 61 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

8 มิ.ย. 61 กิจกรรมภาษาไทยน่ารู้
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

6 มิ.ย. 61 กิจกรรม English Today
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จังหวัดพะเยา
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูเข้าพบท่านผู้หญิงสุมาลี (๑๕ มิ.ย.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำความดีถวายในหลวง''
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2561
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมโครงการฝายประชารัฐ โดย
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรการจัดกิจกรรมกระบวณการเยาวชน
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

Pim Young Creative Program ครั้งที่ 161
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2640 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th