หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง    จ.พัทลุง
นางสุภาภรณ์ กล้าหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่    จ.กระบี่
นายบังอร หนุนวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เพชรวิทยาคาร    จ.ชัยภูมิ
นางสาวกรรณิกา ทองคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ขนอมพิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ ขันอินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
นางสายสุรีย์ รักจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,477,448 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,717,982 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,493,871 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,463,318 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,967,193 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,629,403 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,363,151 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,299,021 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,216,372 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,203,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,026,978 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,026,879 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,624,903 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,580,217 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,566,409 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุม เตรียมความพร้อมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุม เตรียนความพร้อม การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การยืนยันข้อมูลในระบบ Data Manager Center (DMC 2/2564)
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอุดมดรุณี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2B-UD
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอุดมดรุณีมอบเสื้อสามารถและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเ
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับมอบุทนนพมาศ 62 น้ำใจรุ่นพี่สูุ่รุ่น้อง
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สรุปภาพกิจกรรมเดือนพ.ย.64
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ฉีดวัคซีน Pfizer นีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในรูปแบบ ONSITE
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การมอบรางวัลการประกวด วาดภาพระบายสี หัวข้อ วิธีชีวิตในชุมชนกับสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid-19 โดย ส
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

เปิดภาคเรียนที่ 2 รูปเเบบ ONSITE ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอุดมดรุณี จัดการประชุมคณะครู งานพัสดุและสินทรัพย์
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนอุดมดรุณี จัดการประชุมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู
โรงเรียนอุดมดรุณี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/4711 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th