หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,170 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,361 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,651 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,183 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,812 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,634 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,160 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,949 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,597 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,882 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,900 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,595 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,557 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,889 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,674 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

23 ก.ย. 63 รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมโ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

18-20 ก.ย.63 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (พุทธบุตร) ม.1-3
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

3-4 ก.ย.63 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และต้นน้ำเพชรรีสอร์ท ต.แก่งกระจาน
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

31 ส.ค. 63 ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาสังเกตการสอน 4 ท่าน
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

31 ส.ค.63 พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 37 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนบ้านหนองบาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

24 ส.ค.63 รับการประเมิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.รบ.2
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรในการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และทักษะด้านภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้ปกครอง/นักเรียน มาส่งงานและรับเอกสารประกอบการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน (On Demand)
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

24 ส.ค.63 เจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตรวจความสะอาดของอาหาร
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

22 ส.ค. 63 อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการคัดลายมือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

21 ส.ค. 63 ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2563
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

20 ส.ค. 63 กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ DARE ประเทศไทย โดย ด.ต.ส
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

19 ส.ค.63 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

17 ส.ค.63 แจกกระเป๋านักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนวัดชาวเหนือ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

11 ส.ค.63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 53 รูป / ดู ครั้ง )

5-7 ส.ค. 63 กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ค่าน้ำนม เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

29 ก.ค.63 โรงเรียนวัดชาวเหนือได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

21 ก.ค. 63 โรงเรียนวัดชาวเหนือจัดงานเลี้ยงส่งคุณครูวิลาวัลย์ อินคล้าย ภายใต้ชื่องาน สู่เส้นทางแห่งคว
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
( จำนวน 18 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/4212 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th