หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
นางสาวภรภัทร เพชรอำไพ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพงษธร รักพงษ์
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายพชร วันโสม
ตำหแน่ง : ครูพลศึกษา
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายสันติ ทูลธรรม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ระดับสายชั้นมัธยมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นางสาวจิรวรรณ จิตรเกตุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวพัชรินทร์ เพชรเดชะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ขุนทะเลวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,250,971 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,027,911 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,757,776 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,990,735 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,860,848 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,015 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,615 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,370 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,367,996 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,766 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,139,742 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,122,711 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,405 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,089,194 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,462 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประมวลภาพเรียนคอร์สพิเศษฟุตบอลระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีการต้อนรับนางสุคนธ์ ไปนาวะดี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วันที่ 15 พฤศจิกายน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการสำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟออกประเมินโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่ามอง ประจำปี 2561
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

คุณเดวิด และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสายสัมพันธ์รวมใจ ภาษาไทยเพื่อน้อง
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศ ทีมพานบายศรี ม.ปลาย
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

งานเกษียณอายุราชการ นายเกียรตินัย เหลาแก้ว
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
( จำนวน 53 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศ การแสดงวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศ เดี่ยวซออู้ ระดับ ม.ต้น
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศ การแสดงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

ชนะเลิศ วงเครื่องสายวงเล็ก
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมแกนนำนักเรียนคุณธรรม
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

แนะนำครูใหม่
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันปิยะมหาราช
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

แสดงความยินดี คุณครูอรรถวิท เนินนิราศ
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

พระครูเอกุตตรสตาธิคุณบรรยายและอบรมธรรมะแก่นักเรียน
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น สนับสนุนกิจกรรม Science Show
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตรชาย กีฬา Sports Hero
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนธงธานี
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/2876 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th