หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุเทพ เปียกบุตร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาววริษา เจียวิริยบุญญา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นายธนวัฒน์ จันทร์วงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
นางสาวภรณ์ทิพย์ พื้นงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางพิชชาภา กล้าหาญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอลิษา พเยียสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,552,883 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,773,546 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,653,446 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,573,866 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,079,888 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,741,124 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,473,746 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,348,750 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,294,940 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,274,754 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,153,295 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,124,525 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,696,609 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,638,568 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,615,064 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนคลองสำโรง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

จ่ายเงินจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบ้านหนองยาง
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจฟันประจำปี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม “ค่ายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบทเรียน (Best Practice)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับบ้านสาธิตฯ และ อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

งานฌาปนกิจศพ พระอธิการทองหล่อ สุเมโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดทันใจ
โรงเรียนนครวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนหนองห้างพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหนองห้างพิทยา
( จำนวน 113 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 100%
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมมอบรางวัลครูโรงเรียนทุ่งเลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว ร่วมกับ 11 สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา แนะแนวการศึกษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ประมวลภาพเนื่องในโอกาส ผอ.จำนง ศิลารินทร์ ย้ายฯ
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
( จำนวน 44 รูป / ดู ครั้ง )

การเปิดเรียน On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้ฝึกสอนกรีฑาและผู้ฝึกสอนเรือพาย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52 มกราคม 2564
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51 มกราคม 2564
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50 มกราคม 2564
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4785 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.