หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวฤทัยรัตน์ บัวะิทักษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสุภญา สุพล
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายอนันท์ แวงวรรณ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,558,268 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,453,837 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,293,847 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,700,801 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,558,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,358,154 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,342,794 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,204,865 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,182,619 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,102,411 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,904,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,887,833 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,827,591 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,817,388 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 88 รูป / ดู ครั้ง )

มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ทัศนศึกษาดรีมเวิล์ดป.3 ,ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การฝึกอบรมลูกเสือโครงการต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมครูภาษาไทย 22-23 มี.ค.2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

ร่วมพิธีเททอง รัชกาลที่ 5 กรมพลาธิการทหารบก วันศุกร์ที่23 มีนาคม2561
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสีสัมพันธ์ม่วงเตี้ยเกมส์
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

18-19 มี.ค. 61 คณะครูศึกษาดูงานที่จันทบุรี
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

23 มี.ค. 61 ศึกษาดูงาน รร.ทุ่งนานางหรอก
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนาน ไต้เทียนกง จังหวัดตรังมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี2 วันที่23
โรงเรียนสภาราชินี 2
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้ ครู และนักเรียนไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวัง" พร้อ
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 7 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาป.5-ม.3 ปี2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาป.3-4
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2560
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 46 รูป / ดู ครั้ง )

ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน 19 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านลุงปุง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2562 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th