หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสุภา มูณละศรี (สายชั้น ป.6)
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอุทิศ
ตำหแน่ง : ยานพาหนะ
กลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง
ร.ร.รพีเลิศวิทยา    จ.ลำพูน
นางสาวสุพรรษา สีมาเหล็ก
ตำหแน่ง : วิชาภาษาไทย
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายสรรเพชญ ปัญญาพัฒนาภรณ์
ตำหแน่ง : วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายสมเกียรติ มั่นคั่ง
ตำหแน่ง : วิชาเกษตร
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.เชียงกลาง    จ.น่าน
นายพลกฤต สุธรรมมา
ตำหแน่ง : ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง
กลุ่ม : พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง
ร.ร.รพีเลิศวิทยา    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,339,723 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,149,624 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 5,009,795 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,651,944 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,428,590 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,304,354 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,111,841 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,082,853 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,951,884 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,910,071 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,669,650 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,663,168 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,610,850 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,559,850 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

22 พ.ย.62 ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

22 พ.ย.62 โครงการ Big cleaning day เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 30 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมา
โรงเรียนบ้านส้อง
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ
โรงเรียนบ้านส้อง
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย "ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง"
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมการจั
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 94 รูป / ดู ครั้ง )

บันทึกข้อตกลงร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
( จำนวน 32 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาค
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

21พ.ย.62สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาส
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 20 พ.ย.62 จิตอาสาเข้ามาตัดผมให้นักเรียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 19 พ.ย.62 โรงพยาบาลนครชัยศรี อบรมการฆ่าตัวตายในนักเรียน
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 13 พ.ย.62 รับฟัง Conference เกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3493 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th