หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,664 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,260 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,101 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,743 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,746 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,076 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,297 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,285 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,460 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,876 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,362 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,788 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,371 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,954 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,160 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
( จำนวน 40 รูป / ดู ครั้ง )

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

สอบนักธรรม
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี - บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 - ม.3
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวี ขอใช้สถานที่โรงเรียนอนุบ
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมเดินทางไกลและผจญภัย ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา25
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "เฟื่องฟ้าเกมส์"
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีปฎิญาณตนและสวนวนามของยุวกาชาดโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมคณะ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตร ทข.1
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดวิถีคนเมือง/ฟ้อนยอง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสี ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ม.ปลาย กลุ่มจังหวัดที่ 11
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ม.ต้น กลุ่มจังหวัดที่ 11
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

มอบทุนการศึกษานักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

6 มีนาคม 2564 : นายทศพล บุญมีลาภ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเสนาบดี กล
โรงเรียนเสนาบดี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4296 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th