หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวฐานิตา ชุมแก้ว
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : ลูกจ้างประจำ
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางณัฏฐนันธ์ เรืองรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.5
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นายประดิษฐ์ พาครุฑ
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางสาวพรทิพา ชาลีผล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้น ป.1
ร.ร.บ้านนาทวี    จ.สงขลา
นางสาววณิชยา ใจเร็ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,381,238 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,148,109 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,090,725 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,573,235 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,398,133 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,297,560 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,197,804 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,110,796 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,997,988 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,963,698 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,829,307 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,022 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,794,529 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,758,268 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,712,450 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรมจาก ฮอนด้า
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ภาพบรรยากาศครูเกียรติพงศ์ ทองอยู่ เดินทางไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียนและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมดเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
( จำนวน 29 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2560
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
( จำนวน 35 รูป / ดู ครั้ง )

คณะครูนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ.วัดป่าอุ่มจาน อ.ประจักศิลปคม จ.อุดรธานี
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการความปลอดภัย การซ้อมหนี้ไฟภายในโรงเรียน 16 พ.ย. 2560
โรงเรียนวัดดอกไม้
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่60
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร พร้อมคณะครูเยี่ยมอาการป่วยของ นางบัวแก้ว ขุนพาพุก บุคลากรของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิท
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมธรรมะสัญจร 17 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสาป
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(Pre NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 4 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนพยุห์วิทยา
( จำนวน 57 รูป / ดู ครั้ง )

งานกระแสเรียกสากล เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2384 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th