หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายพาดี ฉิมพาลี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
นางสาวปริญ ไชยศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางธนพรรณ ปรางโท้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
ดร.สุริสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวปาริชาติ อังกาบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางภัทรมน ไกรศรีทุม
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,636,363 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,608,403 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,388,839 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,770,270 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,644,897 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,425,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,390,717 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,315,325 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,219,768 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,161,785 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,965,031 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,916,818 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,904,343 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,879,157 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,852,015 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายวิชาการ ม.1
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู ครั้ง )

ชมรมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ถมดินปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ส่งครูมณฑรี เกตุแก้ว ย้ายไปโรงเรียนบรรหารแจ่มใส่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

พิธีทำบุญโดมอนุสรณ์ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเสิงสาง
( จำนวน 50 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 2561 มิตรภาพเหนือชัยชนะ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมงานอำลาสถาบัน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

ประชุมจัดการผลการเรียน
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

นิทรรศการผลงนนักเรียน 2560
โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ครูและนักเรียน เข้าเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเด็กดีมีคุณธรรม
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

ค่ายภาวะผู้นำ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู ครั้ง )

ตรวจการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2590 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th