หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,037 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,853,570 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,844,712 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,269 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,238,985 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,193 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,603 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,726 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,756,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,622 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,002 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,084 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,208 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

ผลการประกวดคัดลายมือ ระบายสีภาพ และวาดภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กีฬาสี 60
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 65 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมหนังตะลุง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 54 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 15- 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีห้วยทับท
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

ไหว้เจ้าที่และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 23 มิ.ย.60
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )


โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

ขุนทะเลเกมส์ 60
โรงเรียนบ้านซอย 2
( จำนวน 31 รูป / ดู ครั้ง )

๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ นักเรียนทำป้ายเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

๒๓ มิ.ย.๒๕๖๐ การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัดสพม.9
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

๒๒ มิ.ย.๒๕๖๐ พิธ๊ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

23 มิ.ย.60 สานสัมพันธ์สู่ลูกรัก
โรงเรียนตังเอ็ง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ขอขอบคุณห้องฟันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน มอบยาสีพันและแปรงสีฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนเ
โรงเรียนเฮงฮั้ว
( จำนวน 1 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมกายบริหาร
โรงเรียนเฮงฮั้ว
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

มอบรางวัลกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
โรงเรียนเฮงฮั้ว
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมโครงการประชาธิปไตย
โรงเรียนเฮงฮั้ว
( จำนวน 11 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ 23 มิ.ย.2560 ตลาดไนท์บาซ่า ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแม่สอด การพัฒนาการตลาดแล
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 14 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมค่ายภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนแม่สอด โดยทีมวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2147 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th