หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านวังชมภู
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนนานกกก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
สพป.ตรัง เขต 1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายสุรศักดิ์ สุคนธา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา    จ.ฉะเชิงเทรา
นางปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจุฑารัตน์ อารมณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่6
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางสาวพุทธิดา ไพบูลย์โพธิจินดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
นางจิราพร จินดาวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ประถมศึกษาปีที่5
ร.ร.อนุบาลกระบี่    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,560,121 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,777,741 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 7,656,350 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 6,580,043 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 5,088,946 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,749,931 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 4,482,150 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,354,815 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เข้าชม 4,300,433 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 4,280,744 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 4,160,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 4,142,689 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,706,541 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,650,544 ครั้ง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
เข้าชม 3,620,862 ครั้งรับทำเว็บ
SOFTWARETECH
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทดสอบอัจฉริยภาพ​ วิชาคณิตศาสตร์ (โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช )
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
การตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
โรงเรียนบ้านบากัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
กิจกรรมมอบรางวัล คนดีศรีท.ช.
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
ยินดีต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องส
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ม.ค. 65)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รวมผลงานโครงงาน IS1 1/2564
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 24 ม.ค. 65
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า | 24 ม.ค. 65
กิจกรรมมอบรางวัล คนดีศรีท.ช.
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 24 ม.ค. 65
ยินดีต้อนรับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 24 ม.ค. 65
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี)
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | 24 ม.ค. 65
แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line , On-hand วันที่ 24-28 มกราคม 2565
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม | 24 ม.ค. 65
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4-8 มกราคม 2565
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม | 02 ม.ค. 65
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า | 24 ม.ค. 65
การเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า | 24 ม.ค. 65
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก On site เป็น On hand On line และ On demand เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID 19 ) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี | 24 ม.ค. 65
รับรางวัล10000คุรุชนคนคุณธรรมระดับดีมาก
โดย : นางพิรานันท์ ฐิติวรณ์พรรณ
ร.ร.วัดชาวเหนือ    จ.ราชบุรี
รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2
โดย : นางบัวเครือ ออมชมภู
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทครู โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 2
โดย : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ร.ร.วัดตะปอนน้อย    จ.จันทบุรี
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
โดย : นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
โดย : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)    จ.นครพนม
รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จ.สุโขทัย
รางวัลสุดยอดเด็กไทยดีเด่นแห่งปี 2022 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
โดย : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
รางวัลนัคราชนาคา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น
โดย : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
"ทูตแห่งความดี " ประจำปี 2564 จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
โดย : เด็กหญิงรมิดา เอี่ยมไกรอมร
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ทุนการศึกษาการประกวดบทความภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 3,000 บาท จากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
โดย : เด็กชายณัฐธีธัช ขมิ้นทอง
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2022.