หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,863 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,185 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,672 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,987,916 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,670 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,483 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,416 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,465 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,935,454 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,097 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,622,972 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,692 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,476,864 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,318 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,647 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประกาศจากทางโรงเรียน เลื่อนการจัดกิจกรรม English Campและกิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน 2021
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในวงกว้างของโรค COVID-19 โรงเรียนปากจ่าวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประกาศผลสอบอนุบาล 3/2
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประกาศผลสอบอนุบาล 3/1
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 16 เม.ย. 64)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 16 เม.ย. 64
ใบสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา | 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักการภารโรง
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส | 16 เม.ย. 64
อัพเดทรายชื่อนักเรียน ณ เวลาที่ยื่นใบสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 กับทางโรงเรียนไว้แล้วผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และการแนะแนวการศึกษาต่อ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 16 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตาม QR code ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ | 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน-ออนไลน์
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 16 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีราชา | 16 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีราชา | 16 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด | 15 เม.ย. 64
รางวัลครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 6-8 ม.ค..63
โดย : นางอัฏนา เดชพิชัย
ร.ร.เชิงทะเลวิทยาคมฯ    จ.ภูเก็ต
การจัดการเรียนการสอนสู่การมีงานทำ
โดย : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
ฝีมือศิลปะ เมนูสุดน่ากินบนจานกระดาษ
โดย :
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
โดย : เด็กหญิงนภัสกร มูลใหม่
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
โดย : เด็กหญิงนริสรา ไชยทอง
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
รางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม
โดย : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th