ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิ.ย. 201
ข้อมูลประกาศและใบเสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๒ 17 ก.ย. 2018
ทุนรัฐบาลไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562 13 ก.ย. 2018
ทุนการศึกษารัฐบาลโอมานประจำปีการศึกษา 2561-2562 11 ก.ย. 2018
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น 04 ก.ย. 2018
ผลการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.กับสำนักการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี2561 03 ก.ย. 2018
ผลคะแนนสอบข้อเขียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563 01 ก.ย. 2018
ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Programme ประจำปีการศึกษา2561 28 ส.ค. 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 28 ส.ค. 2018
การประชุม UNESCO-APEID ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการห 28 ส.ค. 2018
การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 24 ส.ค. 2018
รายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 21 ส.ค. 2018
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fath Project Education Technologies Summit 20 ส.ค. 2018
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา 2561 20 ส.ค. 2018
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั้งที่3 17 ส.ค. 2018
การสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEMEO SEPS 17 ส.ค. 2018
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 17 ส.ค. 2018
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบ 2561 รุ่นที่ 11 16 ส.ค. 2018
สพฐ. ขยายโอกาสการเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 09 ส.ค. 2018
การคัดเลือกเเละจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2 03 ส.ค. 2018