หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสาวกฤติยา พิกุลทอง (ครูพิเศษ)
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางอมลวรรณ นาคพันธ์ุ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายมัธยมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางพัชฎาภรณ์ สุริยะรังษี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,467,149 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,294,955 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,183,960 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,634,201 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,475,042 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,325,082 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,267,010 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,140,343 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,086,815 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,026,151 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,858,379 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,847,007 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,787,147 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,755,569 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รร.เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพคุณแม่สำลี แสงเขียว มารดาของคุณครูพัชฎาภรณ์ สุริยะรังษี
โรงเรียนบ้านปะอาว
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ "ธรรมทางก้าวหน้า"
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
ค่ายคณิตศาสตร์ ปี๒๕๖๑
โรงเรียนไชยาวิทยา
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
เผยแพร่งานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
( จำนวน 54 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
กีฬาสีโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
กีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 23 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 23 ม.ค. 61
รับสมัคร นร.ห้องเรียนพิเศษ ปี ๒๕๖๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ม.ค. 61
๒๕ มกราคมนี้ ผอ.สพม.เขต ๑๑ และคณะตรวจเยี่ยม ร.ร.
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ม.ค. 61
๒๔ มกราคมนี้ นร.ม.๑ ทัศนศึกษา จ.ชุมพร
โรงเรียนไชยาวิทยา | 23 ม.ค. 61
เผยแพร่งานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 23 ม.ค. 61
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 23 ม.ค. 61
ลงทะเบียนศิษย์เก่าที่นี่
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 23 ม.ค. 61
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 23 ม.ค. 61
โรงเรียนธรรมวัตร ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนชาย เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยม
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 23 ม.ค. 61
บทคัดย่อ เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและปัญหาการดำเนินงานการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเลย์บอลด้วย SMART SPORT MODEL โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดย : นางสาววารุณี ตะโกภู่
ร.ร.บ้านบึงวิทยา    จ.กาญจนบุรี
IS
โดย : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวอรอุมา กาญจนี
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปี 2560
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงวชิรญา วงแหล้ ชั้น ป.3/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ได้รับ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี ชั้น ป.5/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ได้รับ เหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กหญิงปุณธิษา เทพภิรมย์ ชั้น ป.3/2
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ผลงาน ปีการศึกษา 2560
โดย : I can do
ร.ร.ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2    จ.อุบลราชธานี
เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โดย : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th