หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,339,916 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,058,754 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,029,656 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,533,164 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,356,227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,527 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,153,276 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,085,837 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,930,273 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,920,288 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,811,460 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,790,690 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,769,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,739,737 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,767 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ยินดีต้อนรับ ผอ.ไสว จุฬา
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
แสดงความยินดีกับ ผอ.ภูมิพัฒน์ อินทรสอน
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
กิจกรรมทัศนศึกษา มาเลเซีย มะละกา คาเมร่อน สิงคโปร์ 14-17 ตุลาคม 2560
โรงเรียนสายชล
( จำนวน 101 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
( จำนวน 37 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
ปลูกดอกดาวเรือง...เพื่อพ่อหลวง
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
ตักบาตรเทโว วัดส่องตาแล
โรงเรียนบ้านส่องตาแล
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 18 ต.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 18 ต.ค. 60
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 18 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนขนอมพิทยา | 18 ต.ค. 60

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 18 ต.ค. 60
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 18 ต.ค. 60
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง | 18 ต.ค. 60
ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศัึกษา2560
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 18 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 08 ต.ค. 60
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 08 ต.ค. 60
แผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนไชยาวิทยา | 18 ต.ค. 60
การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี

โดย : นายคนอง อาจโยธา
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ระหว่าง วันที่ 17-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
โดย : ประกาศผลรางวัลนักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี
กิจกรรมมายากล
โดย : เด็กหญิงมนิสรา ทองประมูล
ร.ร.บ้านเขว้า    จ.บุรีรัมย์
ตอบคำถามภาษาอังกฤษ
โดย : เด็กชายอนวัช มหานาม, เด็กหญิงสุภาณี จักรพิมพ์ ,สุภานันท์ ชาญประเสริฐ
ร.ร.บ้านเขาจาน    จ.สระแก้ว
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายอานุภาพ ศรีบูโฮม
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม 25 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วพรมมา
ร.ร.ขอนแก่นคริสเตียน    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th