หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา
สพป.สกลนคร เขต 2
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
นางสาวทิพารมย์ คงเพ็ชร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา จันทร์คง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายนนทพล พลอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายกรพล ทิวากรพิสุทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวสุพัตรา สุภาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
นายพงษ์ศักดิ์ ย่องบุตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ไชยาวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,251,743 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,029,066 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,758,742 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,991,139 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,861,244 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,632,451 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,993 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,461 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,368,462 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,140,108 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,123,934 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,772 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,090,128 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,833 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันวชิราวุธ
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
ลูกเสือจิตอาสา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
งานมะแข่นของดีตำบลเมืองลี
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
กีฬาสี ข.ร.เกมส์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
( จำนวน 66 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
ศึกษาดูงานโรงเรียนตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยกุลยุทธ์ 5Cs
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 21 พ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 21 พ.ย. 61
การสอบอ่านเขียน pisa
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 21 พ.ย. 61
21-22 พ.ย. 61 โรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย ปิดเรียน 2 วัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 พ.ย. 61
ประกาศ..ให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนที่จบการศึกษาแล้วดำเนินการปิดบัญชี
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 21 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 21 พ.ย. 61
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนวัดลานบุญ
โรงเรียนวัดลานบุญ | 21 พ.ย. 61
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 พ.ย. 61
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 21 พ.ย. 61
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562-2565
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 21 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 21 พ.ย. 61
บทคัดย่อ
โดย : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ร.ร.วัดควนเมา    จ.ตรัง

โดย : นางธัญวรัตน์ มีพันธ์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
โดย : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
ุชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์รายวิชาสังคมศึกษา ม.2
โดย : นางสาระภา เนียมทอง
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา
โดย : นางยุพิน นามจิต
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายจักริน นัดทะยาย เด็กชายสนฤสรณ์ ศรีพิลา เด็กชายสุรชัย สวนไผ่
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายตะวัน ไกรสมมะ เด็กหญิงทรีรัตน์ แสงวิเศษ เด็กหญิงเกวลี หินอุดม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง เด็กหญิงนมิดา มงคล เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน เด็กหญ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th