หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,050 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,058 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,225,670 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,662,722 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,512,228 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,337,844 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,302,039 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,283 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,126,911 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,057,150 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,872,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,241 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,000 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,783,747 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
พิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กดี...ศีลาจารฯ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
บริการตัดผมจากศูนย์ฝึกอาชีพลุมพินี (๑๙ ก.พ.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 17 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
มอบรางวัลการแข่งขันการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
กิจกรรมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจเยี่ยมศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
มอบรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน"วางทุกงานอ่านทุกคน" (๑๙ ก.พ.๖๑)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 19 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 19 ก.พ. 61
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่6(บัณฑิตน้อย)วันที่9 มีนาคม 2561
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 19 ก.พ. 61
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 19 ก.พ. 61
วันที่ 19 ก.พ.2561 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมกับคณะครูรับคณะสิงโตเทศกาลตรุษจี
โรงเรียนแม่สอด | 19 ก.พ. 61
บทความ
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 19 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 19 ก.พ. 61
นักเรียนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 19 ก.พ. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
หลักภาษาจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
จุดประสงค์การออกข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา เทอม 2/60
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 19 ก.พ. 61
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านเทคโนโลยี(OBEC Award) 2560
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวธัญชนก เขื่อนเมือง
ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา    จ.น่าน

โดย : นางสาวจุรีรัตน์ แสนเมือง
ร.ร.บ้านดงขุมข้าว "ครุราษฎร์รังสรรค์ 2"    จ.สกลนคร
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี DR-TA ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางสาวรชยา ธงภักดิ์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่ม 4
โดย : นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
โดย : เด็กหญิงอานีซะ ปูลา
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
โดย : เด็กหญิงนาปูซา บากา
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 ม.3
โดย : เด็กหญิงอามีเนาะ มามะ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 ม.3
โดย : เด้กหญิงอัสวีดา กูนา
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 ม.3
โดย : เด็กหญิงสีตีปาตีเมาะ หนองจิ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th