หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,301 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,989 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,801 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,372 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,439 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,070 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,076 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,934 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,941 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,027 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,962 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,508 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
Open the Asean World 2019
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสาตร์ ประจำปี 2562
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
พิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
https://www.facebook.com/pg/PittayalongkornpittayakomSchool/photos/?tab=album&album_id=2260283937402
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงนาบ้านไร่
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการและกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ RT 62.
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา | 22 ส.ค. 62
การสอบ NT ป.3 2562
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา | 22 ส.ค. 62
การสอบ O-NET 2562 ป.6
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา | 22 ส.ค. 62
Open the Asean World 2019
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ | 22 ส.ค. 62
การติดต่อเอกสารเกี่ยวกับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | 22 ส.ค. 62
การมีบัตรประจำตัวประชาชนของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี | 22 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชา พลศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสาร | 22 ส.ค. 62
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
โรงเรียนสามชัย | 22 ส.ค. 62
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ WLAPS Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ก
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 22 ส.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 22 ส.ค. 62
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นายนพดล น้อยเหนื่อย
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
โดย : นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสมุยหรรษา หลักภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นางสิริวรรณ คงเพชร
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสระเกศ    จ.สุราษฎร์ธานี
https://th.padlet.com/nueiw2519/n1
โดย : ผลงานคอมพิวเตอร์
ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ    จ.ราชบุรี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กหญิงสกุลกาญน์ หลักคำพันธ์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : เด็กชายศุภณัฐ ประเสริฐสังข์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพิชญา อินทวี
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศษสตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : เด็กหญิงพรทิพย์ สุเกิด
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th