หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางสาวเปรมฤทัย ไชยส่ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวสุพัตรา ชมภู
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)    จ.อำนาจเจริญ
นางภาสินี ชายกวด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นิรมล ศรีสูงเนิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางกรรณิกา สิมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางจารึก ยงยันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,589,996 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,408,851 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,049,998 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,160,097 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,022,347 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,794,134 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,755,952 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,569,409 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,545,948 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,545,914 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,422,047 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,408,588 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,396,180 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,279,371 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,273,676 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 62)
ประชุมผู้ปกครอง-มอบตัวนักเรียน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 163 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
มอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 397 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
Big Cleaing กับ อบต.
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 52 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 เม.ย. 62)
ามฮีตโตยฮอยล้านนา สักการะพระธาตุ ดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส '62
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 53 รูป / โพสเมื่อ 22 เม.ย. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
10 อันดับยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสายธรรม | 24 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวังกรดพิทยา | 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสายธรรม | 24 เม.ย. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 24 เม.ย. 62
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 (ห้องเรียนปกติ) และ (ห้องเรียนพิเศษ)
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี | 24 เม.ย. 62
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเทพา
โรงเรียนเทพา | 23 เม.ย. 62
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 23 เม.ย. 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านอากาศ
โรงเรียนบ้านอากาศ | 23 เม.ย. 62
การบริหารงานในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง | 23 เม.ย. 62
รางวัลครูดีเด่น
โดย : นางสาวแอนนา ปัดชาเขียว
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
โดย : นางสาวแอนนา ปัดชาเขียว
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
-
โดย : ธัญ​ว​รัตน์​ อุท​รักษ์​
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหริญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
โดย : นายภวพล หลงพวง
ร.ร.เทพสถิตวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา2561
โดย :
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
ผลสอบ O-NET 2561
โดย :
ร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมลูกเสือ ป.1-ป.3
โดย :
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์
วาดรูประบายสี สีเทียน ระดับอนุบาล
โดย : เด็กชายพุทธิชัย ลืมไธสง
ร.ร.วรเวทยากร    จ.บุรีรัมย์

โดย :
ร.ร.วัดทุ่งเข็น    จ.สุพรรณบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th