หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านยาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 2
นางสาวสุนันทินี พรมถา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นายชฎิล ถนอมวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นางสาวอัจฉริยา โสนทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1    จ.สุรินทร์
นายสิทธิศักดิื จันทร์ดาศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท 1    จ.สุรินทร์
นางสาวยุพิน อัฐโส
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
ว่าที่เรือตรีสุรพล พิศดาร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดท่าเรือ    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,064,173 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,663,421 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,443,116 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,804,377 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,680,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,457,713 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,402,375 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,359,585 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,235,072 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,193,779 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,991,249 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,933,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,931,129 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,916,586 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 1,871,224 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ค่ายเยาวชนพิทักษ์ไทย
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
รับมอบพระพุทธชินราช
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
( จำนวน 44 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
มอบรางวัลผู้ใช้แก้วน้ำรักษ์โลกดีเด่น
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
กิจกรรมไหว้ครู 2561
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
ตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 18 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาฯ
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 18 มิ.ย. 61
งานทำบุญโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ครบอบ 42 ปี
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 18 มิ.ย. 61
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 17 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอัมพิกา เปี่ยมสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 17 มิ.ย. 61
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 16 มิ.ย. 61
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดป่าไทรงาม วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 16 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 16 มิ.ย. 61
คะแนน NT ปี ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โดย : นายไพศาล อุบลสาร
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
กิจกรรมปลูกฝังระบบประชาธิปไตย
โดย : นางสาวสาลิณี แสงอบ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
บทคัดย่องานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์
โดย : นางพิทยา อนันต์
ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม    จ.สงขลา
การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์จากวรรณกรรม
โดย : นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : นางสาววาทินี ชูคันหอม
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายพงศ์ภีระ ประสิทธิ์นอก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพ
โดย : เด็กชายนัดวี ยิ้มใย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โครงงานวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กหญิงชวัลรัตน์ น้อมจันทึก
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ
โดย : คณะนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชาติ
โดย :
ร.ร.บ้านหนองซอน    จ.มหาสารคาม

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th