หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นายจรัล แสงโกสา
ตำหแน่ง : งานห้องสมุด
กลุ่ม : ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวบุบผา วิภาสการณ์
ตำหแน่ง : งานถ่ายเอกสาร
กลุ่ม : ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวนริศรา นัคราจารย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางวีรพร นราจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,336,907 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,178,250 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,868,341 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,067,273 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,929,824 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,693,493 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,627,325 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,263 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,434,418 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,352,707 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,228,006 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,226,582 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,197,342 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,164,984 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,140,370 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2562
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
กิจกรรมวันเด็ก 2562
โรงเรียนวัดเขียนเขต
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
ปรับปรุงห้องสมุด62
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
ขอแสดงความยินดีกับครูพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
การดำเนินงานโครงการ To be number one (7 ม.ค. 2562)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานสังสรรค์วันครู 2562
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 17 ม.ค. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 17 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 17 ม.ค. 62
ขอเชิญครูประชุมประจำปี 1/2562
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 17 ม.ค. 62
มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ61
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 ม.ค. 62
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 28 ธ.ค. 62
ประกาศ ศธจ.กทม.เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 17 ม.ค. 62
ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 17 ม.ค. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 17 ม.ค. 62
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวดที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 17 ม.ค. 62
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางทิพยวรรณ สุพล
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โดย : นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2561
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
16 - 18 มค. 62 วิทยากร
โดย : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย : เด็กชายอานนท์ ปังหลีเส็น เด็กหญิงญาสินี ราชภักดี
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขัน Cross word (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)
โดย : เด็กหญิงอภัทรชา มรรคาเขต เด็กหญิงจันทรา มรรคาเขต
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
โดย : เด็กชายฮาดิษ มรรคาเขต เด็กชายรวิพล สนิทมัตโร
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
เด็กดีเด่น
โดย : ด.ญ. มณีนพรัตน์ สุนทร
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th