หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนถาวรวิทยา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
นางมยุรี วรนุช
ตำหแน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
นายประสพ สลุงอยู่
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
ภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
รัตนาพร เวียงแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
ภานุพงศ์ ตันสุข
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,292,618 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,100,884 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,811,255 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,025,768 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,890,401 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,658,332 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,576,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,481,028 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,397,069 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,336,184 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,176,110 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,166,411 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,159,594 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,130,528 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,106,926 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันดินโลก
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 17 ธ.ค. 61)

โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 61)
13 ธ.ค.2561 กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 61)
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียนตามโครงการห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนปะทิววิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รอบ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร อบจ.
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 61)
การแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี คัพ ครั้งที่1
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการปิดเรียนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสิ้นปี
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 17 ธ.ค. 61
เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ & ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดใดใหญ่ | 16 ธ.ค. 61
วารสารออนไลน์ ฉบับที่ 22
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 16 ธ.ค. 61
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 16 ธ.ค. 61
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 16 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนวัดใดใหญ่ | 16 ธ.ค. 61
การประกวดดาว เดือน สมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย | 15 ธ.ค. 61
ค่ายดาราศาสตร์
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 15 ธ.ค. 61
PLC หลังอาหาร
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 15 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 15 ธ.ค. 61
เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
โดย : นายประสพ สลุงอยู่
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ป.๑-๖ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ม.๑-๓ ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : นางฉลองรัตน์ ต้นเกตุ
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันตลก ป.๑-ม.๓ระดับ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี
เกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมตลก ชั้น ป.๑-ม.๓ สพป.ลพบุรี เขต ๑
โดย : เด็กชาย...
ร.ร.วัดใดใหญ่    จ.ลพบุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th