หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนวัดลำกะดาน
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกสลุด
สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)
สพป.สงขลา เขต 2
โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
สพป.อำนาจเจริญ เขต 1
นางจงลักษณ์ อาจสาริกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นายสมชาย พฤษสุภี
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52    จ.อุทัยธานี
นางสาวกนกภร กลับฝั่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายนันท์ชญาน์ มั่นเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวอิสริยาภรณ์ พฤกษะวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวษิรดา โล้วิชากรติกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,336,534 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,177,811 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,867,647 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,067,030 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,929,531 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,693,256 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,626,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,497,130 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,434,142 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,352,615 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,227,584 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,226,008 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,197,107 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,164,671 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,140,151 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรมวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
โรงเรียนบ้านวาวี​ สพป.ชร.2​ เข้าร่วมกิจกรรม​วันครู​ ประจำปี​2562​
โรงเรียนบ้านวาวี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
กิจกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารอำเภอเมือง
โรงเรียนพุทธิโศภน
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
วันครู2562
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 17 ม.ค. 62)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ ศธจ.กทม.เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 17 ม.ค. 62
ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 17 ม.ค. 62
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 17 ม.ค. 62
รายงานงบทดลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ประจำงวดที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 17 ม.ค. 62
ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตป
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง | 17 ม.ค. 62
กิจกรรมปฏิญาณตน เนื่องในวันครูปี2562 รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 17 ม.ค. 62
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ม.ค. 62
รับรางวัลคุรุสดุดี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ม.ค. 62
วันครู 2562
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 17 ม.ค. 62
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 17 ม.ค. 62
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางทิพยวรรณ สุพล
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โดย : นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา    จ.ชุมพร
รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2561
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
16 - 18 มค. 62 วิทยากร
โดย : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
โดย : เด็กชายอานนท์ ปังหลีเส็น เด็กหญิงญาสินี ราชภักดี
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขัน Cross word (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)
โดย : เด็กหญิงอภัทรชา มรรคาเขต เด็กหญิงจันทรา มรรคาเขต
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
โดย : เด็กชายฮาดิษ มรรคาเขต เด็กชายรวิพล สนิทมัตโร
ร.ร.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49    จ.สตูล
เด็กดีเด่น
โดย : ด.ญ. มณีนพรัตน์ สุนทร
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th