หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 23
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
สพป.ลำพูน เขต 2
โรงเรียนมหิศราธิบดี
สพป.นครราชสีมา เขต 31
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนวัดดอนยอ
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนวรราชวิทยา
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
สพป.อุดรธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางเนตรนภา อินธิแสน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางศิริษา แสนดวง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
นางจารุวรรณ สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ด่านม่วงคำพิทยาคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,879,229 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,278,082 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,554,338 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,682,576 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,949,181 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,862,463 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,789,547 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,787,313 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,729,723 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,559,985 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,411,238 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,345,003 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,139,079 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,113,872 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,036,560 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
รพ.สต.ช้างซ้าย มอบแปรงสีฟัน และ รพ.กาญจนดิษฐ์ตรวจฟันนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
มหาวิทยาลัยตาปีได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
ประเมินสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 30 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดเขียนเขต | 30 พ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม | 30 พ.ย. 63
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ยินดีต้อนรับ “นางสุภาพร แสงวุ
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) | 30 พ.ย. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ | 30 พ.ย. 63
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (หลังคา
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม | 30 พ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 30 พ.ย. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล | 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ SMS
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 30 พ.ย. 63
โครงการศึกษาดูงาน ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ | 30 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 30 พ.ย. 63
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace)
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5G Model
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)
โดย : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ร.ร.วังหินวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
ระเบียบโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
การประเมิน เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัส ๐๐๓๒๓๑
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
สื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบเทคโนโลยี
โดย : นางสาวอรภา มาลา นางสาวพัชราพร สมสมัย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2562
โดย : พระมหาวรพิน ไชยเพช็ร
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมเอก พ.ศ.2560
โดย : พระมหาวงเดือน สีทวนฐาน
ร.ร.วัดอุดมอินทราวาส    จ.อุดรธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 นิทานในจินตนาการ เรื่อง ความโง่เขลาของช้าง
โดย : น.ส.ณัฐธิชา ประชุมจิต น.ส.ชุติกาญจน์ ปัญญาอักโข นายพุฒิพงศ์ คำเกิด
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ชนะเลิศ นิทานในจินตนาการ เรื่อง เจ้าชายกบ
โดย : นายภัทรพล ราชแผน น.ส.ดรุณี โภคะ น.ส.เกศศิณี มาลาวงษ์
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th