หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางเนตรนภา ชินกฤช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายพิทักไทย พินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2 (ว)
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางอุไรพร พวงพลอย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวพัชรีพร ศรีมา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุโนทัย ระหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นางสุพรรษา โมฆรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,979,686 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,896,662 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,622,502 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,598,855 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,325,594 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,158,800 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,016,491 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,936,910 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,923,648 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,676,150 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,654,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,599,754 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,597,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,565,948 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,550,313 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,048 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
ประชุมครู (๑๘ มกราคม ๒๕๖o)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
แข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาเทศบาลนครเกาะสมุย
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี(๑๗ มกราคม ๒๕๖o)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 74 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
เจ้าหน้าที่สมาคมYWCA กรุงเทพฯนำของขวัญมามอบให้นักเรียนทุนแม่อุปถัมภ์(๑๗ มกราคม ๒๕๖o)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
กิจกรรมวันครู 2560
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
วันเด็กแห่งชาติ 2560
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 19 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 19 ม.ค. 60
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
ขอให้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 19 ม.ค. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาแนะแนวการศึกษาต่อป.ตรี วันที่ 19ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 19 ม.ค. 60
พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 07 พ.ย. 59
ตลาดประชารัฐ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 19 ม.ค. 59
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 31 ต.ค. 59
พิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 พ.ย. 59
การแข่งการภาพยนตร์สั้นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายประภาส ยศปิยะโชติ
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
กบจูเนียร์ปี 7, ปี 8
โดย : นายประภาส ยศปิยะโชติ
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย : นางวิไลทอง ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นคณะกรรมการการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ(OBEC Awards)
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านนวัตกรรม(OBEC Awards)
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนนวล
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดย : นายภานุพงศ์ ต่วนชะเอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
โล่รางวัล ลูกกตัญญููกตเวที คนดีนครสวรรค์ (ระดับจังหวัด)
โดย : เด็กหญิงสุภัสสร โพธิ์บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ประกอบอาหารจานเดียวและขนมไทย
โดย : โรงเรียนบ้านโคกม้า กิจกรรมทางวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
รางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
โดย : ด.ช.ศิษฏา นาคเลื่อน ป.6/14โครงการคณิตเข้ม
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th