หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สพป.น่าน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สพป.ปัตตานี เขต 1
โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 0
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านโจด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 25
นางสาวญดา เพชรดำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา    จ.ชุมพร
นางสาวนิตยา นาดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายสราวุธ นวลพลกรัง
ตำหแน่ง : ที่ปรึกษา
กลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายวัชระ กานตวนิชกูร
ตำหแน่ง : ที่ปรึกษา
กลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายจิรศักดิ์ แก้ววังปา
ตำหแน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
กลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
นายมารวย จินตบัณฑิตวงศ์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,285,104 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,086,015 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,801,460 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,017,663 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,883,348 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,652,905 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,567,610 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,478,190 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,391,000 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,332,598 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,163,613 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,159,734 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,144,148 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,123,238 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,101,658 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครู
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
ประชุมผู้ปกครองม.1-ม.6 ภากเรียนที่2. วันที่ 15 พ.ย. 2561
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ระดับปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
กิจกรรม Big cleaning day
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการนวพล ดันสูงเนิน 7 พ.ย.2561
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา | 11 ธ.ค. 61
อาหารกลางวัน+น้ำดื่มสะอาด
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 11 ธ.ค. 61
Pre o-Net ป.6 Pre Nt ป.3
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 11 ธ.ค. 61
"แนะแนวการศึกษาต่อ กับพี่โดม วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ฟรี!"
โรงเรียนสตรีพังงา | 11 ธ.ค. 61
นางสาวภาวิณี คชรินทร์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ได้เข้าร่ว
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ธ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง ที่ได้ผ่านการอบรมโค้ช AVC INTERNATIONAL COACES COURSE LE
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ธ.ค. 61
นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ให้โอวาทแก่เด็กหญิงจิรัษฐา สายช่วย นักกีฬาวอลเ
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.3ไปทัศนศึกษาแหล่ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 11 ธ.ค. 61
โครงการนายอำเภอทุ่งตะโกและหัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำในพื้นที่พบปะนักเรียน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 11 ธ.ค. 61
รางวัลเหรียญทองแดง เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านหนองหว้า | 11 ธ.ค. 61
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายวสันต์ บัวระบัดทอง
ร.ร.วัดบ้านดง    จ.พิษณุโลก
อนุสิทธิบัตร ขนมจีบไส้ปลานิลที่ห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวสมุนไพร
โดย : นางสาวทิพสินี ศรีแก้ว
ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี    จ.ปทุมธานี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
โดย : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องความผิดปกติของยีน
โดย : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความผิดปกติของโครโมโซม
โดย : นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
การเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หลวงปู่ศุข ชัยนาทเทควันโด โอเพ่น ครั้งที่ 5
โดย : ด.ช.ฉัตรจักร วรรณสิทธิ์ ด.ช.ภาสวิชญ์ มณีศรี ด.ช.ธีรนันท์ เหรียญทอง
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ระดับภาค
โดย : ด.ญ.สุรัมภา อุปกาบ ด.ญ.ศศิภา สันตะวัน ด.ช.อานาส
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
ได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการฯ 2561 ระดับ สพม.28
โดย : นายสิทธิชัย แก้วสง่า นางสาวกรกนก พุฒพันธ์ และนางสาวพัชรี คตตระกาล
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รางวัลเหรียญทองแดง กีฬามวยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ 18-28 พ.ย. 61
โดย : นางสาวนริศรา ผูกพันธ์
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดย : วิชาการ
ร.ร.บ้านแป้งวิทยา    จ.สิงห์บุรี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th