หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล
สพป.ขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านดง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใดใหญ่
สพป.ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนอนุบาลสินธนา
สพป.พัทลุง เขต 1
นายธีรชัย สาริพันท์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
นางสาวธัญชนก แก้วยศ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
นางอรวรรณ ทรงวาจา
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
กลุ่ม : ระดับสายชั้นประถมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายชัน โสมกูล
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่ม : ระดับสายชั้นประถมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นายเอกชัย ประเสริฐสังข์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
กลุ่ม : ระดับสายชั้นประถมศึกษา
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
นางสาวจิตติภา ศรีอุฬารวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,250,596 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,027,353 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,757,111 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,990,438 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,860,559 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,631,812 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,544,305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,467,312 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,367,740 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,320,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,139,571 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,121,793 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,103,119 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,088,623 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,081,244 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
รวมภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/61
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
การแข่งขันทำอาหารทีมละยำ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
ต้อนรับ ผอ.สมยศ บุญเจริญ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
ส่ง ผอ.มงคล และ รอง.พิษณุ ที่ รร. ราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
ผอ.มงคล รอง.พิษณุ และครูปรียาดา กล่าวลานักเรียน
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 พ.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ภัทรภูมิ สุกใส รับเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 3
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่2-2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 20 พ.ย. 61
คำสั่งคำสั่งปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 20 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 20 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ตั้งค่าโอเน็ต
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 20 พ.ย. 61

โดย : นางธัญวรัตน์ มีพันธ์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
โดย : นางอุทัยวรรณ แสงทอง
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
ุชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์รายวิชาสังคมศึกษา ม.2
โดย : นางสาระภา เนียมทอง
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์
ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา
โดย : นางยุพิน นามจิต
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๑/๕ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก ปีการศึกษา 2561
โดย : นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงมุทิตา โคตะนนท์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงลดามณี วันรัก เด็กหญิงสุกัญญา ขันคุ้ม เด็กหญิงสุภัทตรา ไชยะรินทร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายจักริน นัดทะยาย เด็กชายสนฤสรณ์ ศรีพิลา เด็กชายสุรชัย สวนไผ่
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 - ป.6
โดย : เด็กชายตะวัน ไกรสมมะ เด็กหญิงทรีรัตน์ แสงวิเศษ เด็กหญิงเกวลี หินอุดม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6
โดย : เด็กหญิงกานต์ธีรา เชือดพล เด็กหญิงธัญลักษณ์ เพ็งทอง เด็กหญิงนมิดา มงคล เด็กหญิงพรไพลิน ตุลาธน เด็กหญ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th